stelen

als woordenboektrefwoord:

stelen:
(stal, gestolen), zich onrechtmatig toeëigenen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

stelen (ww):
achteroverdrukken, bietsen, gappen, jatmouzen, jatmozen, jatten, kaaien, kapen, klauwen, ontvreemden, pikken, plunderen, ratsen, rausjen, rauzen, rollen, roven, schoepen, snaaien, snezen, verdonkeremanen, verduisteren, weggappen, weghalen, wegkapen, wegnemen, zich toe-eigenen

als synoniem van een ander trefwoord:

gappen (ww) :
achteroverdrukken, dieven, jatten, kabassen, kapen, klauwen, pikken, ratsen, snaaien, snezen, stelen, wegkapen, wegnemen, wegpikken
beroven (ww) :
bestelen, leeghalen, ontnemen, plunderen, rippen, roven, spoliëren, stelen, te kort doen, uitkleden, uitschudden, wegroven
klauwen (ww) :
dieven, gappen, graaien, jatten, kabassen, kapen, pikken, ratsen, snaaien, snezen, stelen
pikken (ww) :
bietsen, gappen, jatten, poteren, snaaien, stelen, wegnemen, wegpakken
wegnemen (ww) :
gappen, kapen, pakken, roven, stelen, toe-eigenen, wegkapen, wegpakken
verduisteren (ww) :
achteroverdrukken, ontvreemden, stelen, verdonkeremanen
achteroverdrukken (ww) :
achterhouden, gappen, jatten, stelen, verduisteren
plunderen (ww) :
leeghalen, maroderen, roven, stelen, stropen
kabassen (ww) :
gappen, jatten, pikken, stelen
meenemen (ww) :
ontnemen, stelen, wegnemen
pakken (ww) :
inpikken, stelen, wegnemen
jatten (ww) :
gappen, pikken, stelen
rollen (ww) :
pikken, stelen
piepen (ww) :
stelen

woordverbanden van ‘stelen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
ontvreemden, roven, stelen

Ontvreemden — rooven — stelen. Iemand het zijne ontnemen ten einde het zichzelf toe te eigenen. Ontvreemden drukt dit het zachtst uit en laat in het midden, of het op bedekte wijze dan wel openlijk geschiedt. Stelen is het arglistig wegnemen wat aan een ander behoort, hetgeen bij rooven openlijk en met geweld geschiedt.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
stelen, roven, ontvreemden, dieven

STELEN, ROOVEN, ONTVREEMDEN, DIEVEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 177.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
stelen van, steel, stel

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c