bemachtigen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bemachtigen (ww) :
kopen, vangen, in beslag nemen, krijgen, opstrijken, gappen, zich meester maken van, in de wacht slepen
bemachtigen (ww) :
verkrijgen, loskrijgen, ontfutselen
bemachtigen (ww) :
overmeesteren

als synoniem van een ander trefwoord:

halen (ww) :
behalen, presteren, verkrijgen, komen aan, bereiken, verwerven, versieren, voor elkaar krijgen, krijgen, bemachtigen, lappen, komen tot, scoren, klaarspelen, rooien, klaren, bolwerken, erin slagen
kopen (ww) :
afnemen, overnemen, verkrijgen, inkopen, inslaan, aankopen, aanschaffen, betrekken, verwerven, eigenaar worden, bemachtigen, zich verwerven
verkrijgen (ww) :
kopen, winnen, inkopen, aankopen, aanschaffen, betrekken, verwerven, krijgen, bemachtigen, bekomen, zich verschaffen
nemen (ww) :
pakken, aanschaffen, verwerven, bemachtigen, wegnemen, bietsen, toe-eigenen, ontfutselen
winnen (ww) :
verzamelen, opgraven, uitgraven, verwerven, bemachtigen, delven, onttrekken
innemen (ww) :
veroveren, te pakken krijgen, bemachtigen, buitmaken, in de wacht slepen
aankomen (ww) :
winnen, verkrijgen, aanschaffen, bereiken, verwerven, bemachtigen
vangen (ww) :
opvangen, grijpen, bemachtigen, buitmaken
opstrijken (ww) :
krijgen, bemachtigen, innen, beuren

woordverbanden van ‘bemachtigen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bemachtigen:
vermeesteren, toeëigenen, nemen, grijpen, pakken, stelen (niet: bemeesteren)
nemen:
pakken, bemachtigen
vermeesteren:
bemachtigen (niet: bemeesteren)

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

vermeesteren, bemachtigen

Bemachtigen zegt dit in 't algemeen; vermees-

teren onderstelt uitdrukkelijk strijd en geeft tevens te kennen, dat men over iets meester wordt en dus naar willekeur er mee kan handelen. Een plaatsje bemachtigen. Een stad bemachtigen en ook: vermeesteren (verschil!).

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 286:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 121:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bemachtigen
kwijtraken, verliezen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0055 c