bemachtigen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bemachtigen (ww) :
gappen, in beslag nemen, in de wacht slepen, kopen, krijgen, opstrijken, vangen, zich meester maken van
bemachtigen (ww) :
loskrijgen, ontfutselen, verkrijgen
bemachtigen (ww) :
overmeesteren

als synoniem van een ander trefwoord:

halen (ww) :
behalen, bemachtigen, bereiken, bolwerken, erin slagen, klaarspelen, klaren, komen aan, komen tot, krijgen, lappen, presteren, rooien, scoren, verkrijgen, versieren, verwerven, voor elkaar krijgen
kopen (ww) :
aankopen, aanschaffen, afnemen, bemachtigen, betrekken, eigenaar worden, inkopen, inslaan, overnemen, verkrijgen, verwerven, zich verwerven
verkrijgen (ww) :
aankopen, aanschaffen, bekomen, bemachtigen, betrekken, inkopen, kopen, krijgen, verwerven, winnen, zich verschaffen
nemen (ww) :
aanschaffen, bemachtigen, bietsen, ontfutselen, pakken, toe-eigenen, verwerven, wegnemen
winnen (ww) :
bemachtigen, delven, onttrekken, opgraven, uitgraven, verwerven, verzamelen
innemen (ww) :
bemachtigen, buitmaken, in de wacht slepen, te pakken krijgen, veroveren
aankomen (ww) :
aanschaffen, bemachtigen, bereiken, verkrijgen, verwerven, winnen
vangen (ww) :
bemachtigen, buitmaken, grijpen, opvangen
opstrijken (ww) :
bemachtigen, beuren, innen, krijgen

woordverbanden van ‘bemachtigen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bemachtigen:
vermeesteren, toeëigenen, nemen, grijpen, pakken, stelen (niet: bemeesteren)
nemen:
pakken, bemachtigen
vermeesteren:
bemachtigen (niet: bemeesteren)

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

vermeesteren, bemachtigen

Bemachtigen zegt dit in 't algemeen; vermees-

teren onderstelt uitdrukkelijk strijd en geeft tevens te kennen, dat men over iets meester wordt en dus naar willekeur er mee kan handelen. Een plaatsje bemachtigen. Een stad bemachtigen en ook: vermeesteren (verschil!).

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 286:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 121:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bemachtigen
kwijtraken, verliezen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0041 c