bemachtigen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bemachtigen (ww):
gappen, in beslag nemen, in de wacht slepen, kopen, krijgen, opstrijken, vangen, zich meester maken van
bemachtigen (ww):
loskrijgen, ontfutselen, verkrijgen
bemachtigen (ww):
overmeesteren

als synoniem van een ander trefwoord:

halen (ww) :
behalen, bemachtigen, bereiken, bolwerken, erin slagen, klaarspelen, klaren, komen aan, komen tot, krijgen, lappen, presteren, rooien, scoren, verkrijgen, versieren, verwerven, voor elkaar krijgen
kopen (ww) :
aankopen, aanschaffen, afnemen, bemachtigen, betrekken, eigenaar worden, inkopen, inslaan, overnemen, verkrijgen, verwerven, zich verwerven
verkrijgen (ww) :
aankopen, aanschaffen, bekomen, bemachtigen, betrekken, inkopen, kopen, krijgen, verwerven, winnen, zich verschaffen
nemen (ww) :
aanschaffen, bemachtigen, bietsen, ontfutselen, pakken, toe-eigenen, verwerven, wegnemen
winnen (ww) :
bemachtigen, delven, onttrekken, opgraven, uitgraven, verwerven, verzamelen
innemen (ww) :
bemachtigen, buitmaken, in de wacht slepen, te pakken krijgen, veroveren
aankomen (ww) :
aanschaffen, bemachtigen, bereiken, verkrijgen, verwerven, winnen
vangen (ww) :
bemachtigen, buitmaken, grijpen, opvangen
opstrijken (ww) :
bemachtigen, beuren, innen, krijgen

woordverbanden van ‘bemachtigen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bemachtigen:
vermeesteren, toeëigenen, nemen, grijpen, pakken, stelen (niet: bemeesteren)
nemen:
pakken, bemachtigen
vermeesteren:
bemachtigen (niet: bemeesteren)

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
vermeesteren, bemachtigen

194. Vermeesteren — bemachtigen. In zijn macht brengen.

Bemachtigen zegt dit in 't algemeen; vermees-

teren onderstelt uitdrukkelijk strijd en geeft tevens te kennen, dat men over iets meester wordt en dus naar willekeur er mee kan handelen. Een plaatsje bemachtigen. Een stad bemachtigen en ook: vermeesteren (verschil!).

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
bemachtigen, bedwingen, innemen, onderwerpen, overmannen, overmeesteren, overwinnen, vermeesteren, veroveren, zich meester maken

BEMAGTIGEN, BEDWINGEN, INNEMEN, ONDERWERPEN, OVERMANNEN, OVERMEESTEREN, OVERWINNEN, VERMEESTEREN, VEROVEREN, ZICH MEESTER MAKEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 286.

in hedendaagse spelling:
schepen, scheppen, trekken, maaien, plukken, oogsten, inzamelen, delachtig worden, machtig worden, meester worden, vermeesteren, overmogen, overheren, bemachtigen, winnen, nemen, veroveren, overweldigen, ten onder brengen

SCHEPEN, SCHEPPEN, TREKKEN, MAAIJEN, PLUKKEN, OOGSTEN, INZAMELEN, DEELAGTIG WORDEN, MAGTIG WORDEN, MEESTER WORDEN, VERMEESTEREN, OVERMOGEN, OVERHEEREN, BEMAGTIGEN, WINNEN, NEMEN, VEROVEREN, OVERWELDIGEN, TEN ONDER BRENGEN

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 121.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bemachtigen
kwijtraken, verliezen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 18.207.240.230.

debug info: 0.0022 c