klaarspelen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

klaarspelen (ww) :
bolwerken, fiksen, gelukken, lappen, loskrijgen, lukken, rooien, slagen, terechtbrengen, voor elkaar krijgen

als synoniem van een ander trefwoord:

regelen (ww) :
afhandelen, afwerken, afwikkelen, arrangeren, bedisselen, beredderen, beschikken, bolwerken, coördineren, disponeren, fiksen, in orde brengen, in orde maken, inrichten, klaarspelen, klaren, managen, opknappen, oplossen, ordenen, organiseren, redderen, ritselen, schikken, settelen, uitvechten, vereffenen, versieren, voor elkaar krijgen
halen (ww) :
behalen, bemachtigen, bereiken, bolwerken, erin slagen, klaarspelen, klaren, komen aan, komen tot, krijgen, lappen, presteren, rooien, scoren, verkrijgen, versieren, verwerven, voor elkaar krijgen
organiseren (ww) :
beleggen, bolwerken, fiksen, geven, houden, in het leven roepen, initiëren, klaarspelen, klaren, op touw zetten, oprichten, regelen, ritselen, versieren, voorzien in
stellen (ww) :
afstellen, in orde brengen, instellen, klaarspelen, regelen, richten, schikken, uitrichten
lukken (ww) :
klaarspelen, kunnen, maken, matsen, slagen, voor elkaar krijgen
fiksen (ww) :
flikken, klaarspelen, lappen, oplappen, repareren, volbrengen
flikken (ww) :
fiksen, klaarspelen, lappen, leveren, volbrengen
uitmikken (ww) :
aanleggen, klaarspelen, regelen, versieren
lappen (ww) :
klaarspelen, opknappen, volbrengen
rooien (ww) :
klaarspelen, redden, rondkomen
bolwerken (ww) :
klaarspelen, volbrengen
gelukken (ww) :
klaarspelen, slagen
klaarmaken (ww) :
klaarspelen, lappen
managen (ww) :
fiksen, klaarspelen
boksen (ww) :
klaarspelen
koersen (ww) :
klaarspelen

woordverbanden van ‘klaarspelen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

lappen:
klaarspelen, volbrengen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c