bereiken

als woordenboektrefwoord:

bereiken:
(bereikt), komen, genaken tot.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bereiken (ww) :
halen, het brengen tot, komen tot, reiken tot, te pakken krijgen, toekomen aan, verkrijgen
bereiken (ww) :
aankomen in, arriveren in, komen aan, komen bij
bereiken (ww) :
benaderen, naderen
bereiken (ww) :
treffen

als synoniem van een ander trefwoord:

halen (ww) :
behalen, bemachtigen, bereiken, bolwerken, erin slagen, klaarspelen, klaren, komen aan, komen tot, krijgen, lappen, presteren, rooien, scoren, verkrijgen, versieren, verwerven, voor elkaar krijgen
komen (ww) :
aankomen, aanlanden, aanlopen, arriveren, bereiken, naderen, verschijnen
aankomen (ww) :
aanschaffen, bemachtigen, bereiken, verkrijgen, verwerven, winnen
toekomen (ww) :
bereiken, toevallen, toevloeien
treffen (ww) :
aangaan, bereiken, betreffen
doordringen (ww) :
bereiken, een weg banen
bestrijken (ww) :
bereiken, beslaan

woordverbanden van ‘bereiken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c