halen

als woordenboektrefwoord:

halen:
(gehaald), trekken ; ergens vandaan nemen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

halen (ww) :
behalen, presteren, verkrijgen, komen aan, bereiken, verwerven, versieren, voor elkaar krijgen, krijgen, bemachtigen, lappen, komen tot, scoren, klaarspelen, rooien, klaren, bolwerken, erin slagen
halen (ww) :
trekken, inhalen, optrekken, betrekken
halen (ww) :
roepen, erbij halen, ontbieden
halen (ww) :
ophalen, afhalen
halen (ww) :
pakken, grijpen

als synoniem van een ander trefwoord:

verwerven (ww) :
halen, behalen, winnen, ontvangen, verkrijgen, oogsten, verdienen, krijgen, binnenhalen, scoren, bekomen, opdoen
behalen (ww) :
halen, winnen, verkrijgen, oogsten, boeken, verwerven, scoren, klaren, bolwerken, in de wacht slepen
bereiken (ww) :
halen, verkrijgen, te pakken krijgen, komen tot, toekomen aan, reiken tot, het brengen tot
trekken (ww) :
halen, uithalen, rukken, slepen, uittrekken, sleuren, sjorren, voorttrekken, meetrekken
scheppen (ww) :
opscheppen, halen, graven, grijpen, putten, opdoen
roepen (ww) :
uitnodigen, oproepen, halen, aanmanen, ontbieden
maken (ww) :
halen, uithouden, doorstaan, uitstaan
lichten (ww) :
halen, verwijderen, wegnemen
afhalen (ww) :
ophalen, halen, ontvangen
redden (ww) :
halen, lukken, slagen

woordverbanden van ‘halen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 232:

halen, brengen

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

halen
brengen

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c