lukken

als woordenboektrefwoord:

lukken:
(gelukt), goed uitvallen, voorspoedig gaan.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

lukken (ww) :
klaarspelen, kunnen, maken, matsen, slagen, voor elkaar krijgen
lukken (ww) :
gaan, gelukken, goed uitvallen, treffen, welslagen, willen

als synoniem van een ander trefwoord:

klaarspelen (ww) :
bolwerken, fiksen, gelukken, lappen, loskrijgen, lukken, rooien, slagen, terechtbrengen, voor elkaar krijgen
gaan (ww) :
kunnen, gelukken, geraken, lukken, mogelijk zijn, passen, willen
slagen (ww) :
gelukken, lukken, succes hebben, vooruitkomen
weten (ww) :
kunnen, lukken, realiseren, slagen
redden (ww) :
halen, lukken, slagen
willen (ww) :
kunnen, gaan, lukken
pakken (ww) :
lukken

woordverbanden van ‘lukken’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

lukken
doodlopen, falen, floppen, mislukken

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0047 c