lukken

als woordenboektrefwoord:

lukken:
(gelukt), goed uitvallen, voorspoedig gaan.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

lukken (ww):
klaarspelen, kunnen, maken, matsen, slagen, voor elkaar krijgen
lukken (ww):
gaan, gelukken, goed uitvallen, treffen, welslagen, willen

als synoniem van een ander trefwoord:

klaarspelen (ww) :
bolwerken, fiksen, gelukken, lappen, loskrijgen, lukken, rooien, slagen, terechtbrengen, voor elkaar krijgen
gaan (ww) :
kunnen, gelukken, geraken, lukken, mogelijk zijn, passen, willen
slagen (ww) :
gelukken, lukken, succes hebben, vooruitkomen
weten (ww) :
kunnen, lukken, realiseren, slagen
redden (ww) :
halen, lukken, slagen
willen (ww) :
kunnen, gaan, lukken
pakken (ww) :
lukken

woordverbanden van ‘lukken’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

lukken
doodlopen, falen, floppen, mislukken

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 35.168.112.145.

debug info: 0.0028 c