weten

als woordenboektrefwoord:

weten:
(wist, geweten), kennen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

weten (ww) :
inzien, bevatten, begrijpen, beseffen, zich realiseren, zich voorstellen
weten (ww) :
verstaan, voorzien, snappen, doorhebben, bevroeden
weten (ww) :
lukken, kunnen, realiseren, slagen
weten (ww) :
vernemen, zien, meemaken
weten (ww) :
kennen
weten (zn) :
wetenschap, bekendheid, bekwaamheid, kennis, competentie, bagage, vermogen, medeweten, kunde, cognitie, vertrouwdheid, kundigheid, kenvermogen, kennisneming

als synoniem van een ander trefwoord:

beseffen (ww) :
inzien, weten, voelen, begrijpen, aanvoelen, vatten, doorkrijgen, onderkennen, gevoelen, zich realiseren, zich bewust zijn van
inzien (ww) :
weten, erkennen, verstaan, begrijpen, zien, bespeuren, snappen, beseffen, vatten, doorhebben, onderkennen, zich realiseren
voorzien (ww) :
verwachten, weten, vooruitzien, vermoeden, voorspellen, bevroeden, pronostikeren
doorkrijgen (ww) :
weten, inzien, ontvangen, beseffen, zich realiseren
verstaan (ww) :
weten, kennen, beheersen, begrijpen, snappen
zich realiseren (ww) :
weten, inzien, beseffen, doorkrijgen
kennen (ww) :
weten, beheersen, geleerd hebben
hebben (ww) :
weten, vernemen, gehoord hebben
kennis (zn) :
wetenschap, bekendheid, weten, informatie, gegevens, benul, begrip, notie, medeweten, doorzicht, sjoechem, bewustheid

woordverbanden van ‘weten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 232:

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c