ophalen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ophalen (ww) :
hijsen, inhalen, omhooghalen, opheffen, ophijsen, optrekken, opvissen
ophalen (ww) :
bijeenbrengen, collecteren, innemen, inoogsten, inzamelen
ophalen (ww) :
opfrissen, verbeteren
ophalen (ww) :
inhalen, inlopen
ophalen (ww) :
opfrissen
ophalen (ww) :
wegwerken
ophalen (ww) :
afhalen

als synoniem van een ander trefwoord:

verzamelen (ww) :
accumuleren, bijeenbrengen, bijeengaren, bijeenrapen, bijeenroepen, collecteren, collectioneren, compileren, garen, innemen, inzamelen, opeenhopen, ophalen, ophopen, oppotten, opsparen, opstapelen, potten, rapen, samenbrengen, scharen, sparen, sprokkelen, vergaderen, vergaren, zoeken
verbeteren (ww) :
amenderen, bijschaven, corrigeren, emenderen, goedmaken, herstellen, hervormen, herzien, nakijken, ophalen, opknappen, optimaliseren, perfectioneren, rechttrekken, rectificeren, repareren, schaven aan, veredelen, verhelpen, vermaken, vijlen, vooruitgaan
opheffen (ww) :
heffen, omhooghalen, omhoogtillen, ophalen, ophijsen, oplichten, opsteken, optillen, tillen, verheffen
bijeenbrengen (ww) :
bijeenvoegen, inzamelen, ophalen, samenbrengen, verenigen, vergaren, verzamelen, zamelen
inzamelen (ww) :
binnenhalen, collecteren, garen, innemen, omhalen, oogsten, ophalen, vergaren, verzamelen
innemen (ww) :
binnenhalen, inladen, inzamelen, ophalen, verzamelen
inhalen (ww) :
binnenhalen, binnensluizen, intrekken, ophalen
inlopen (ww) :
inhalen, ophalen, uitlopen, winnen
optrekken (ww) :
omhoogtrekken, ophalen, ophijsen
hijsen (ww) :
ophalen, ophijsen, takelen
afhalen (ww) :
halen, ontvangen, ophalen
aantrekken (ww) :
aanhalen, ophalen
halen (ww) :
afhalen, ophalen
takelen (ww) :
hijsen, ophalen

woordverbanden van ‘ophalen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ophalen
afzakken, deponeren

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c