ophalen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ophalen (ww):
hijsen, inhalen, omhooghalen, opheffen, ophijsen, optrekken, opvissen
ophalen (ww):
bijeenbrengen, collecteren, innemen, inoogsten, inzamelen
ophalen (ww):
opfrissen, verbeteren
ophalen (ww):
inhalen, inlopen
ophalen (ww):
opfrissen
ophalen (ww):
wegwerken
ophalen (ww):
afhalen

als synoniem van een ander trefwoord:

verzamelen (ww) :
accumuleren, bijeenbrengen, bijeengaren, bijeenrapen, bijeenroepen, collecteren, collectioneren, compileren, garen, innemen, inzamelen, opeenhopen, ophalen, ophopen, oppotten, opsparen, opstapelen, potten, rapen, samenbrengen, scharen, sparen, sprokkelen, vergaderen, vergaren, zoeken
verbeteren (ww) :
amenderen, bijschaven, corrigeren, emenderen, goedmaken, herstellen, hervormen, herzien, nakijken, ophalen, opknappen, perfectioneren, rechttrekken, rectificeren, repareren, schaven aan, veredelen, verhelpen, vermaken, vijlen, vooruitgaan
opheffen (ww) :
heffen, omhooghalen, omhoogtillen, ophalen, ophijsen, oplichten, opsteken, optillen, tillen, verheffen
inzamelen (ww) :
binnenhalen, collecteren, garen, innemen, omhalen, oogsten, ophalen, vergaren, verzamelen
bijeenbrengen (ww) :
bijeenvoegen, inzamelen, ophalen, samenbrengen, verenigen, vergaren, verzamelen, zamelen
innemen (ww) :
binnenhalen, inladen, inzamelen, ophalen, verzamelen
inhalen (ww) :
binnenhalen, binnensluizen, intrekken, ophalen
inlopen (ww) :
inhalen, ophalen, uitlopen, winnen
optrekken (ww) :
omhoogtrekken, ophalen, ophijsen
hijsen (ww) :
ophalen, ophijsen, takelen
afhalen (ww) :
halen, ontvangen, ophalen
aantrekken (ww) :
aanhalen, ophalen
halen (ww) :
afhalen, ophalen
takelen (ww) :
hijsen, ophalen

woordverbanden van ‘ophalen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ophalen
afzakken, deponeren

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.150.211.

debug info: 0.0032 c