ophalen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ophalen (ww) :
inhalen, optrekken, opheffen, ophijsen, hijsen, opvissen, omhooghalen
ophalen (ww) :
inzamelen, collecteren, innemen, inoogsten, bijeenbrengen
ophalen (ww) :
opfrissen, verbeteren
ophalen (ww) :
inhalen, inlopen
ophalen (ww) :
opfrissen
ophalen (ww) :
wegwerken
ophalen (ww) :
afhalen

als synoniem van een ander trefwoord:

verzamelen (ww) :
potten, ophalen, vergaderen, sparen, samenbrengen, zoeken, opstapelen, inzamelen, collecteren, scharen, garen, innemen, rapen, ophopen, vergaren, sprokkelen, bijeenroepen, oppotten, opsparen, accumuleren, compileren, bijeengaren, bijeenrapen, opeenhopen, bijeenbrengen, collectioneren
verbeteren (ww) :
ophalen, opknappen, rechttrekken, vermaken, nakijken, goedmaken, verhelpen, vooruitgaan, herzien, bijschaven, optimaliseren, herstellen, repareren, hervormen, corrigeren, schaven aan, perfectioneren, vijlen, veredelen, rectificeren, amenderen, emenderen
opheffen (ww) :
ophalen, optillen, oplichten, tillen, heffen, opsteken, verheffen, ophijsen, omhoogtillen, omhooghalen
bijeenbrengen (ww) :
ophalen, verzamelen, samenbrengen, inzamelen, verenigen, vergaren, bijeenvoegen, zamelen
inzamelen (ww) :
ophalen, verzamelen, oogsten, collecteren, binnenhalen, garen, innemen, omhalen, vergaren
innemen (ww) :
ophalen, verzamelen, inladen, inzamelen, binnenhalen
inhalen (ww) :
ophalen, intrekken, binnenhalen, binnensluizen
inlopen (ww) :
ophalen, winnen, inhalen, uitlopen
optrekken (ww) :
ophalen, ophijsen, omhoogtrekken
hijsen (ww) :
ophalen, takelen, ophijsen
afhalen (ww) :
ophalen, halen, ontvangen
aantrekken (ww) :
ophalen, aanhalen
halen (ww) :
ophalen, afhalen
takelen (ww) :
ophalen, hijsen

woordverbanden van ‘ophalen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ophalen
afzakken, deponeren

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c