Synoniemen.net gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën ("cookies"), onder andere om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Dat houdt in dat synoniemen.net het gedrag van bezoekers vastlegt, analyseert en deelt en zo de website beter afstemt op de interesses van de bezoeker. Cookies van Improve Digital en AppNexus kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen, gedragsgegevens te delen en artikelen aan te bevelen op synoniemen.net die aansluiten op je interesses.

Lees meer over ons privacy-beleid.

cookies accepteren

cookies niet accepteren


verzamelen

als woordenboektrefwoord:

verzamelen:
(verzameld), bijeenbrengen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verzamelen (ww):
accumuleren, bijeenbrengen, bijeengaren, bijeenrapen, bijeenroepen, collecteren, collectioneren, compileren, garen, innemen, inzamelen, opeenhopen, ophalen, ophopen, oppotten, opsparen, opstapelen, potten, rapen, samenbrengen, scharen, sparen, sprokkelen, vergaderen, vergaren, zoeken
verzamelen (ww):
bijeenkomen, samenkomen, zich verenigen
verzamelen (ww):
rekruteren, werven
verzamelen (ww):
opslaan

als synoniem van een ander trefwoord:

verenigen (ww) :
bijeengaren, bijeenkrijgen, bijeenrapen, collectioneren, compileren, ophopen, oppotten, opsparen, opstapelen, sparen, vergaren, verzamelen
sparen (ww) :
beknibbelen, bewaren, bezuinigen, opsparen, opzamelen, opzij leggen, potten, uitsparen, verzamelen, zich ontzeggen
bijeenbrengen (ww) :
bijeenvoegen, inzamelen, ophalen, samenbrengen, verenigen, vergaren, verzamelen, zamelen
inzamelen (ww) :
binnenhalen, collecteren, garen, innemen, omhalen, oogsten, ophalen, vergaren, verzamelen
lezen (ww) :
bijeengaren, bijeenrapen, oogsten, plukken, rapen, vergaderen, vergaren, verzamelen
scharen (ww) :
aaneensluiten, groeperen, opstellen, rangschikken, verenigen, verzamelen, voegen
winnen (ww) :
bemachtigen, delven, onttrekken, opgraven, uitgraven, verwerven, verzamelen
rekruteren (ww) :
aantrekken, aanwerven, inschrijven, lichten, oproepen, verzamelen, werven
bijeenroepen (ww) :
beleggen, convoceren, oproepen, optrommelen, samenroepen, verzamelen
werven (ww) :
aanwerven, lichten, oproepen, rekruteren, verzamelen, winnen
innemen (ww) :
binnenhalen, inladen, inzamelen, ophalen, verzamelen
bijeenvoegen (ww) :
bijeenbrengen, samenbrengen, verenigen, verzamelen
accumuleren (ww) :
opeenhopen, opeenstapelen, opstapelen, verzamelen
schrapen (ww) :
oppotten, vergaren, verzamelen
opslaan (ww) :
bergen, deponeren, verzamelen
sparen (ww) :
collectioneren, verzamelen
rapen (ww) :
bijeengaren, verzamelen
aantreden (ww) :
samenkomen, verzamelen
garen (ww) :
behalen, verzamelen
samentrekken (ww) :
verzamelen

woordverbanden van ‘verzamelen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
vergaderen, verzamelen

Vergaderen — verzamelen. In vergaderen ligt het denkbeeld van bijeenbrengen van zaken, die van dezelfde soort zijn; in verzamelen dat van dicht bij elkander of tot eene hoop brengen, bijeenbrengen van zaken, die elkander meer of minder gelijk zijn. Vaak heeft verzamelen de bijgedachte, dat het systematisch geschiedt en de verzamelde voorwerpen op eene bepaalde wijze gerangschikt worden. Men verzamelt oudheden, rariteiten, enz.; men verzamelt munten en penningen. Men vergadert zich schatten. In de meeste gevallen bestaat er geen onderscheid in beteekenis; wat het gebruik betreft, bestaat er dit verschil, dat verzamelen het meer gewone woord is.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922)*:

in hedendaagse spelling:
verzamelen, vergaderen, vergaren

48. Verzamelenvergaderen (of vergaren).

Bijeenbrengen.

Vergaderen duidt op het bijeenbrengen of bijeenkomen van gelijksoortige zaken of personen, die bij elkander behooren, dus min of meer een eenheid vormen; verzamelen wordt gezegd van gelijk- of ongelijksoortige dingen, die men bijeenbrengt en niet een éénheid vormen. De gemeenteraad zal morgen vergaderen (de leden behooren bij elkander, om een eenheid te vormen). — Op de markt hadden zich vele menschen verzameld, om Uilenspiegel te zien vliegen. (Deze menschen behoorden niet bij elkander: er was oud en jong, rijk en arm, aanzienlijk en gering bijeen) . — Eindelijk ziet verzamelen soms vooral op het bijeenbrengen van wat verstrooid was. De veldheer wist zijn gevluchte manschappen weer tot een nieuwen aanval te verzamelen. Vergelijk nu: verzameling en vergadering.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
verzamelen, vergaderen, vergaren

VERZAMELEN, VERGADEREN, VERGAREN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 257.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek
woordenboeken:
WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - Wikipedia - Google

debug info: 0.0022 c