rangschikken

als woordenboektrefwoord:

rangschikken:
(gerangschikt), in orde schikken.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

rangschikken (ww) :
ordenen, sorteren, inrichten, onderbrengen, plaatsen, indelen, coördineren, in orde brengen, scharen, opbergen, opstellen, classificeren, rangeren, klasseren, redderen
rangschikken (ww) :
samenvoegen, groeperen

als synoniem van een ander trefwoord:

ordenen (ww) :
sorteren, inrichten, schikken, plannen, regelen, rangschikken, coördineren, op orde brengen, scharen, opstellen, opruimen, structureren, arrangeren, rangeren, ordonneren
schikken (ww) :
ordenen, inrichten, richten, stapelen, plaatsen, rangschikken, zetten, opstellen, structureren, arrangeren, rangeren, ordonneren, bijeenvoegen
opbergen (ww) :
opslaan, rangschikken, wegzetten, wegstoppen, sluiten, wegleggen, wegdoen, wegsteken, wegbergen, wegsluiten, wegruimen
opstellen (ww) :
ordenen, voegen, inrichten, schikken, indelen, rangschikken, scharen, groeperen, redigeren
verdelen (ww) :
schikken, indelen, rangschikken, classificeren, segmenteren, kavelen, onderverdelen
scharen (ww) :
voegen, verzamelen, verenigen, rangschikken, groeperen, opstellen, aaneensluiten
sorteren (ww) :
ordenen, plaatsen, uitzoeken, rangschikken, opruimen, schiften, assorteren
structureren (ww) :
organiseren, ordenen, schikken, rangschikken, vormgeven
classificeren (ww) :
ordenen, verdelen, rangschikken, klasseren
inrichten (ww) :
organiseren, ordenen, rangschikken
klasseren (ww) :
rangschikken, classificeren
groeperen (ww) :
ordenen, rangschikken
onderbrengen (ww) :
indelen, rangschikken

woordverbanden van ‘rangschikken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0041 c