richten

als woordenboektrefwoord:

richten:
(richtte, gericht), besturen ; stellen ; wenden.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

richten (ww):
bijsturen, koers zetten, richting nemen, uitbalanceren, uitlijnen, wenden
richten (ww):
conformeren, plooien, schikken, vervoegen, voegen
richten (ww):
adresseren, sturen, toesturen, zenden
richten (ww):
aanleggen, aansturen, mikken, munten
richten (ww):
oordelen, recht doen, vonnissen
richten (ww):
besturen, dirigeren, leiden

als synoniem van een ander trefwoord:

schikken (ww) :
arrangeren, bijeenvoegen, inrichten, opstellen, ordenen, ordonneren, plaatsen, rangeren, rangschikken, richten, stapelen, structureren, zetten
assimileren (ww) :
aanpassen, acclimatiseren, accommoderen, conformeren, gewennen, plooien, richten, schikken, voegen, wennen
sturen (ww) :
dirigeren, laveren, leiden, loodsen, manoeuvreren, navigeren, richten, stevenen, varen, wenden
stellen (ww) :
afstellen, in orde brengen, instellen, klaarspelen, regelen, richten, schikken, uitrichten
conformeren (ww) :
aanpassen, accomoderen, neerleggen bij, plooien, richten, schikken, voegen
vestigen (ww) :
richten, sturen, wenden
mikken (ww) :
aanleggen, richten
slaan (ww) :
opslaan, richten
aanleggen (ww) :
mikken, richten
zetten (ww) :
munten, richten
projecteren (ww) :
richten

woordverbanden van ‘richten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aanleggen, mikken, richten

Aanleggen — mikken — richten. Iets in eene bepaalde richting, met het oog op een zeker doel, plaatsen of houden. Aanleggen is iets in eene bepaalde stelling brengen, zoodat het op het doel gericht is, terwijl mikken de werking van het oog bij het aanleggen aanduidt. De militaire termen zijn richten en aanleggen: eene batterij op een dorp richten. Het geweer aanleggen. Hij mikte, doch miste.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
te gronde richten, zich richten, zich richten op, zich richten tot

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 34.239.167.74.

debug info: 0.0022 c