richten

als woordenboektrefwoord:

richten:
(richtte, gericht), besturen ; stellen ; wenden.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

richten (ww) :
richting nemen, uitlijnen, bijsturen, koers zetten, wenden, uitbalanceren
richten (ww) :
voegen, schikken, vervoegen, plooien, conformeren
richten (ww) :
zenden, sturen, toesturen, adresseren
richten (ww) :
aanleggen, munten, mikken, aansturen
richten (ww) :
recht doen, oordelen, vonnissen
richten (ww) :
besturen, dirigeren, leiden

als synoniem van een ander trefwoord:

schikken (ww) :
ordenen, inrichten, richten, stapelen, plaatsen, rangschikken, zetten, opstellen, structureren, arrangeren, rangeren, ordonneren, bijeenvoegen
assimileren (ww) :
voegen, richten, schikken, aanpassen, plooien, wennen, conformeren, gewennen, acclimatiseren, accommoderen
sturen (ww) :
richten, navigeren, varen, dirigeren, wenden, leiden, loodsen, manoeuvreren, laveren, stevenen
stellen (ww) :
richten, schikken, instellen, regelen, afstellen, in orde brengen, klaarspelen, uitrichten
conformeren (ww) :
voegen, richten, schikken, aanpassen, plooien, neerleggen bij, accomoderen
vestigen (ww) :
richten, sturen, wenden
mikken (ww) :
richten, aanleggen
slaan (ww) :
richten, opslaan
aanleggen (ww) :
richten, mikken
zetten (ww) :
richten, munten
projecteren (ww) :
richten

woordverbanden van ‘richten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

aanleggen, mikken, richten

Iets in eene bepaalde richting, met het oog op een zeker doel, plaatsen of houden. Aanleggen is iets in eene bepaalde stelling brengen, zoodat het op het doel gericht is, terwijl mikken de werking van het oog bij het aanleggen aanduidt. De militaire termen zijn richten en aanleggen: eene batterij op een dorp richten. Het geweer aanleggen. Hij mikte, doch miste.

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c