onderrichten

als woordenboektrefwoord:

onderrichten:
(onderrichtte, onderricht), leren, onderwijzen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onderrichten (ww) :
informeren, inlichten, kennisgeven, mededelen, verwittigen, voorlichten
onderrichten (ww) :
doceren, instrueren, leren, onderwijzen

als synoniem van een ander trefwoord:

mededelen (ww) :
aankondigen, aanzeggen, afkondigen, bekendmaken, berichten, boodschappen, communiceren, meedelen, melden, onderrichten, openbaren, te kennen geven, verkondigen, verwittigen
informeren (ww) :
inlichten, inseinen, onderrichten, op de hoogte brengen, vertellen, voorlichten, in kennis stellen, informatie verschaffen
inlichten (ww) :
briefen, informeren, meedelen, onderrichten, op de hoogte brengen, ophelderen, vertellen, verwittigen, voorlichten
instrueren (ww) :
bijbrengen, briefen, doceren, instructies geven, leren, oefenen, onderrichten, onderwijzen
leren (ww) :
aanleren, bijbrengen, doceren, instrueren, onderrichten, onderwijzen, wijzer maken
opleiden (ww) :
bekwamen, coachen, grootbrengen, onderrichten, ontwikkelen, scholen, vormen
lesgeven (ww) :
doceren, instrueren, leren, onderricht geven, onderrichten, onderwijzen
scholen (ww) :
onderrichten, opleiden

woordverbanden van ‘onderrichten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

onderwijzen, leren, onderrichten

De kennis, die men heeft, aan anderen mededeelen is leeren, in zeer uitgebreiden zin. Iemand leeren dansen, praten, zingen, schaatsenrijden, smeden, enz. Onderrichten is eigenlijk iemand in de goede richting brengen; vervolgens heeft het de beteekenis van terechtwijzen gekregen, en eindelijk die van iemand de kennis maar vooral de vaardigheid geven, die hij noodig heeft. Iemand onderrichten in het lezen, schrijven, timmeren, enz. Onderwijzen is iemand wijzen hoe hij iets doen moet — door onderwijzing hen, die dwalen, brengen op het rechte spoor — vervolgens zoo leeren, dat hij zelf het geleerde in praktijk kan brengen. Het wordt vooral gebezigd van het mededeelen van kennis ter bevordering van de geestelijke ontwikkeling van kinderen, of van hen, die in een bepaald vak van wetenschap nog niet voldoende gevorderd zijn. Onderwijzen in de wiskunde, geschiedenis, enz.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0041 c