bijbrengen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

instrueren (ww) :
bijbrengen, briefen, doceren, instructies geven, leren, oefenen, onderrichten, onderwijzen
leren (ww) :
aanleren, bijbrengen, doceren, instrueren, onderrichten, onderwijzen, wijzer maken
inbrengen (ww) :
aanvoeren, bijbrengen, indienen, opperen, opwerpen

woordverbanden van ‘bijbrengen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

bijbrengen, aanvoeren

Wat men bijbrengt moet dienen om aan beweringen, eischen, aanspraken, enz. kracht bij te zetten; wat men aanvoert moet dienen om de waarheid van hetgeen men beweert, of de onjuistheid van hetgeen men bestrijdt, te bewijzen. In: dat kan niet veel bijbrengen tot uwe vrijspraak, staat bijbrengen eenigszins gelijk met helpen. Hier kan aanvoeren er niet voor in de plaats gesteld; wel, in: wat kant gij bijbrengen tot uwe verdediging ?

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 277:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c