bijbrengen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

instrueren (ww) :
bijbrengen, briefen, doceren, instructies geven, leren, oefenen, onderrichten, onderwijzen
leren (ww) :
aanleren, bijbrengen, doceren, instrueren, onderrichten, onderwijzen, wijzer maken
inbrengen (ww) :
aanvoeren, bijbrengen, indienen, opperen, opwerpen

woordverbanden van ‘bijbrengen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bijbrengen, aanvoeren

Bijbrengen — aanvoeren. Wat men bijbrengt moet dienen om aan beweringen, eischen, aanspraken, enz. kracht bij te zetten; wat men aanvoert moet dienen om de waarheid van hetgeen men beweert, of de onjuistheid van hetgeen men bestrijdt, te bewijzen. In: dat kan niet veel bijbrengen tot uwe vrijspraak, staat bijbrengen eenigszins gelijk met helpen. Hier kan aanvoeren er niet voor in de plaats gesteld; wel, in: wat kant gij bijbrengen tot uwe verdediging ?

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
inbrengen, bijbrengen, aanvoeren, opperen

INBRENGEN, BIJBRENGEN, AANVOEREN, OPPEREN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 277.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c