aanvoeren

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aanvoeren (ww):
aanbrengen, inbrengen, indienen, uiteenzetten, voorbrengen
aanvoeren (ww):
besturen, commanderen, geleiden, leiden, vooropgaan
aanvoeren (ww):
bevoorraden, leveren, toevoeren
aanvoeren (ww):
aanhalen

als synoniem van een ander trefwoord:

leveren (ww) :
aanleveren, aanvoeren, afgeven, afleveren, bevoorraden, bezorgen, bieden, brengen, fourneren, geven, opleveren, overdragen, overleveren, produceren, schaffen, toeleveren, toevoeren, verschaffen, verstrekken, voorzien
opperen (ww) :
aan de hand doen, aandragen, aanvoeren, inbrengen, naar voren brengen, opwerpen, suggereren, te berde brengen, voorleggen, vooropstellen, vooropzetten, voorstellen
voorstellen (ww) :
adviseren, aandragen, aanvoeren, influisteren, nomineren, opperen, overreiken, proponeren, raden, suggereren, voordragen, voorleggen, voorslaan
indienen (ww) :
aanbieden, aanvoeren, inbrengen, neerleggen, overleggen, overreiken, voordragen, voorleggen
aanbrengen (ww) :
aandragen, aanvoeren, bijdragen, contribueren, inbrengen, leveren, verschaffen
leiden (ww) :
aanvoeren, begeleiden, dirigeren, regelen, reguleren, voorop lopen
bevoorraden (ww) :
aanvoeren, leveren, provianderen, ravitailleren, toevoeren
besturen (ww) :
aanvoeren, beheersen, beheren, heersen, mennen, regeren
inbrengen (ww) :
aanvoeren, bijbrengen, indienen, opperen, opwerpen
poneren (ww) :
aandragen, aanvoeren, beweren, postuleren, stellen
aandragen (ww) :
aanbrengen, aanvoeren, bijdragen, inbrengen
aanhalen (ww) :
aanvoeren, citeren, herhalen, ontlenen
commanderen (ww) :
aanvoeren

woordverbanden van ‘aanvoeren’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aanbrengen, aandragen, aankruien, aanslepen, aanvaren, aanvoeren

Aanbrengen — aandragen — aankruien — aansleepen — aanvaren — aanvoeren. In alle is de verplaatsing van een voorwerp naar de plaats zijner bestemming het grondbegrip. Zij verschillen slechts naarmate deze verplaatsing geschiedt door middel der handen of door een voertuig. Aanbrengen en aanvoeren laten dit in het midden; het laatste drukt soms meer bepaald uit, dat er veel verplaatst moet worden. Aan sleepen drukt uit dat dit met moeite geschiedt, hetzij het plaats heeft door het met de handen voort te sleepen, of door het met behulp van trekkracht te vervoeren. Bij aandragen wordt bepaald het vervoer door middel van een levend wezen bedoeld.

in hedendaagse spelling:
aanhalen, aanvoeren

Aanhalen — aanvoeren. Van plaatsen uit schrijvers of van woorden van anderen gezegd. Aanhalen wordt meer gezegd ten opzichte van het vermelden van de woorden van een ander, terwijl aanvoeren wordt gebruikt, wanneer men van de aangehaalde woorden voor het betoog gebruik maakt. Oudtijds was het van gelijke beteekenis als aanhalen, thans is het minder in gebruik. Hij voerde allerlei plaatsen uit oude schrijvers aan om zijne meening te bewijzen. Hij haalde allerlei verzen aan, te pas of te onpas.

in hedendaagse spelling:
bijbrengen, aanvoeren

Bijbrengen — aanvoeren. Wat men bijbrengt moet dienen om aan beweringen, eischen, aanspraken, enz. kracht bij te zetten; wat men aanvoert moet dienen om de waarheid van hetgeen men beweert, of de onjuistheid van hetgeen men bestrijdt, te bewijzen. In: dat kan niet veel bijbrengen tot uwe vrijspraak, staat bijbrengen eenigszins gelijk met helpen. Hier kan aanvoeren er niet voor in de plaats gesteld; wel, in: wat kant gij bijbrengen tot uwe verdediging ?

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
aanbrengen, aangeven, aanlangen, aanreiken, aanvoeren

AANBRENGEN, AANGEVEN, AANLANGEN, AANREIKEN, AANVOEREN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 6.

in hedendaagse spelling:
inbrengen, bijbrengen, aanvoeren, opperen

INBRENGEN, BIJBRENGEN, AANVOEREN, OPPEREN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 277.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

aanvoeren
afvoeren, uitvoeren

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c