ontlenen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ontlenen (ww):
overnemen, putten
ontlenen (ww):
lenen, uitlenen

als synoniem van een ander trefwoord:

aanhalen (ww) :
aanvoeren, citeren, herhalen, ontlenen
overnemen (ww) :
navolgen, ontlenen
lenen (ww) :
borgen, ontlenen

woordverbanden van ‘ontlenen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
afleiden, ontlenen, uit iets trekken

AFLEIDEN, ONTLEENEN, UIT IETS TREKKEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 120.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ontlenen
verlenen

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c