kopen

als woordenboektrefwoord:

kopen:
(kocht, gekocht).

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kopen (ww) :
aankopen, aanschaffen, afnemen, bemachtigen, betrekken, eigenaar worden, inkopen, inslaan, overnemen, verkrijgen, verwerven, zich verwerven
kopen (ww) :
contracteren, inhuren, omkopen
kopen (ww) :
troeven

als synoniem van een ander trefwoord:

verkrijgen (ww) :
aankopen, aanschaffen, bekomen, bemachtigen, betrekken, inkopen, kopen, krijgen, verwerven, winnen, zich verschaffen
bemachtigen (ww) :
gappen, in beslag nemen, in de wacht slepen, kopen, krijgen, opstrijken, vangen, zich meester maken van
opdoen (ww) :
inkopen, inslaan, kopen, opleggen, opslaan
verwerven (ww) :
aankopen, aanschaffen, inkopen, kopen
aanschaffen (ww) :
aankopen, inkopen, kopen, verwerven
inslaan (ww) :
inkopen, kopen, opdoen, stockeren
afnemen (ww) :
aankopen, inkopen, kopen
overnemen (ww) :
kopen, opkopen

woordverbanden van ‘kopen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 322:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

kopen
afzetten, omzetten, verkopen

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c

[foutje]