kopen

als woordenboektrefwoord:

kopen:
(kocht, gekocht).

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kopen (ww) :
afnemen, overnemen, verkrijgen, inkopen, inslaan, aankopen, aanschaffen, betrekken, verwerven, eigenaar worden, bemachtigen, zich verwerven
kopen (ww) :
omkopen, inhuren, contracteren
kopen (ww) :
troeven

als synoniem van een ander trefwoord:

verkrijgen (ww) :
kopen, winnen, inkopen, aankopen, aanschaffen, betrekken, verwerven, krijgen, bemachtigen, bekomen, zich verschaffen
bemachtigen (ww) :
kopen, vangen, in beslag nemen, krijgen, opstrijken, gappen, zich meester maken van, in de wacht slepen
opdoen (ww) :
kopen, inkopen, opleggen, inslaan, opslaan
verwerven (ww) :
kopen, inkopen, aankopen, aanschaffen
aanschaffen (ww) :
kopen, inkopen, aankopen, verwerven
inslaan (ww) :
kopen, inkopen, opdoen, stockeren
afnemen (ww) :
kopen, inkopen, aankopen
overnemen (ww) :
kopen, opkopen

woordverbanden van ‘kopen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 322:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

kopen
afzetten, omzetten, verkopen

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c