betrekken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

betrekken (ww) :
aankopen, aanschaffen, afnemen, bestellen, in bezit nemen, inkopen, verkrijgen
betrekken (ww) :
bewolken, donkeren, duister worden, duisteren, somber worden, versomberen
betrekken (ww) :
bevolken, bewonen, resideren in, zetelen in, zich vestigen in
betrekken (ww) :
involveren, mengen, moeien, vermengen, verwikkelen, wikkelen

als synoniem van een ander trefwoord:

kopen (ww) :
aankopen, aanschaffen, afnemen, bemachtigen, betrekken, eigenaar worden, inkopen, inslaan, overnemen, verkrijgen, verwerven, zich verwerven
associëren (ww) :
aaneenknopen, aaneenschakelen, betrekken, koppelen, liëren, relateren, samenbrengen, schakelen, verbinden, verenigen
verkrijgen (ww) :
aankopen, aanschaffen, bekomen, bemachtigen, betrekken, inkopen, kopen, krijgen, verwerven, winnen, zich verschaffen
combineren (ww) :
associëren, betrekken, koppelen, relateren, samenbrengen, samenstellen, schakelen, verbinden, verenigen
relateren (ww) :
associëren, betrekken, in verband brengen, verbinden
halen (ww) :
betrekken, inhalen, optrekken, trekken
bewonen (ww) :
betrekken, bevolken, occuperen
trekken (ww) :
betrekken, krijgen, ontvangen
impliceren (ww) :
betrekken, verwikkelen
moeien (ww) :
betrekken, mengen
overlopen (ww) :
betrekken
wikkelen (ww) :
betrekken

woordverbanden van ‘betrekken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Verduisteren wordt gezegd van iets lichtgevends, welks stralen onderschept worden. Een zons-, eene maansverduistering. Betrokken en bewolkt worden gezegd van de lucht, wanneer dampen of wolken de vrije toestraling van het zonlicht belemmeren. Bij eene bewolkte lucht vereenigen zich de nevels tot kleine dampmassa's, die op eenigen afstand boven ons hoofd in de lucht drijven. Bij eene betrokken lucht bedekken zij het uitspansel als met een donkeren sluier, en verbergen de zon. Figuurlijk noemt men een somber gelaat, dat aan de somberheid van het zoo verduisterde uitspansel herinnert, een betrokken gelaat.

betrekken, wikkelen

Iemand in een proces wikkelen, in rechten betrekken. Wikkelen in ziet op de moeilijkheden, die men zijne tegenpartij daardoor berokkent; betrekken op de noodzakelijkheid, waarin deze zich daardoor ziet gebracht, om voor de rechtbank te verschijnen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 330:

betrekken, bedriegen

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 329:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord
bijwoord

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c