samenstellen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

samenstellen (ww) :
opmaken, opbouwen, componeren, samenvoegen, bouwen, vormen, uitmaken, maken, construeren, schrijven, verenigen, in elkaar zetten, combineren, monteren, opstellen, gereedmaken, formeren, assembleren, compileren, ineenzetten
samenstellen (ww) :
brouwen, bereiden

als synoniem van een ander trefwoord:

samenvoegen (ww) :
samenstellen, mengen, verbinden, samentrekken, vermengen, aansluiten, paren, verenigen, in elkaar zetten, koppelen, combineren, integreren, groeperen, ophopen, mixen, legeren, samendoen, unificeren, cumuleren, alliëren, mêleren, aaneensluiten, amalgameren, bijeenvoegen, verenen
vormen (ww) :
samenstellen, bouwen, ontwerpen, uitwerken, smeden, aanleggen, oprichten, maken, voortbrengen, ontplooien, ontwikkelen, construeren, modelleren, scheppen, boetseren, opwerpen, stichten, opstellen, vormgeven, formeren, creëren
maken (ww) :
bouwen, samenstellen, opbouwen, uitvoeren, vormen, aanbrengen, voortbrengen, verrichten, produceren, construeren, doen, scheppen, fabriceren, tot stand brengen, vervaardigen, creëren, compileren
opbouwen (ww) :
samenstellen, componeren, bouwen, aanleggen, opzetten, oprichten, optrekken, maken, construeren, in elkaar zetten, monteren, assembleren
bouwen (ww) :
samenstellen, aanleggen, opzetten, oprichten, optrekken, vormen, maken, construeren, fabriceren, stichten, opstellen
combineren (ww) :
samenstellen, schakelen, verbinden, samenbrengen, betrekken, verenigen, koppelen, associëren, relateren
opstellen (ww) :
samenstellen, opmaken, ontwerpen, opzetten, vormen, vervaardigen, formeren, uitdenken, concipiëren
redigeren (ww) :
samenstellen, bewerken, monteren, opstellen, redactie voeren, persklaar maken
construeren (ww) :
samenstellen, schikken, structureren, assembleren, compileren
opmaken (ww) :
samenstellen, uitschrijven, opstellen, verlijden
schrijven (ww) :
samenstellen, maken, opstellen, vervaardigen
formeren (ww) :
samenstellen, vormen, scheppen
brouwen (ww) :
samenstellen
componeren (ww) :
samenstellen

woordverbanden van ‘samenstellen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bouwen:
samenstellen, maken, vormen, oprichten, optrekken
maken:
vervaardigen, vormen, samenstellen, knutselen, aanleggen
samenstellen:
maken

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0257 nc