creëren

als woordenboektrefwoord:

creëren:
(gecreëerd), scheppen, benoemen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

creëren (ww) :
aanmaken, maken, ontwerpen, produceren, scheppen, vervaardigen, verwezenlijken, voortbrengen, vormen
creëren (ww) :
in het leven roepen, instellen, oprichten, stichten
creëren (ww) :
aanstellen, benoemen

als synoniem van een ander trefwoord:

vormen (ww) :
aanleggen, boetseren, bouwen, construeren, creëren, formeren, maken, modelleren, ontplooien, ontwerpen, ontwikkelen, oprichten, opstellen, opwerpen, samenstellen, scheppen, smeden, stichten, uitwerken, vormgeven, voortbrengen
maken (ww) :
aanbrengen, bouwen, compileren, construeren, creëren, doen, fabriceren, opbouwen, produceren, samenstellen, scheppen, tot stand brengen, uitvoeren, verrichten, vervaardigen, voortbrengen, vormen
ontwerpen (ww) :
bedenken, beramen, concipiëren, creëren, ontwikkelen, op touw zetten, opstellen, plannen, projecteren, schetsen, smeden, tekenen, uitdenken, uitstippelen, vormen, vormgeven
verwezenlijken (ww) :
bewerkstelligen, creëren, effectueren, implementeren, presteren, realiseren, uitvoeren, vervullen, verwerkelijken, waarmaken
voortbrengen (ww) :
baren, creëren, genereren, maken, ontwikkelen, opbrengen, opleveren, produceren, scheppen, telen, veroorzaken, verwekken
produceren (ww) :
aanmaken, creëren, fabriceren, leveren, maken, opleveren, scheppen, vervaardigen, voortbrengen
scheppen (ww) :
creëren, formeren, in het leven roepen, maken, produceren, vervaardigen, voortbrengen, vormen
instellen (ww) :
creëren, grondvesten, institueren, invoeren, oprichten, stichten, vestigen
vervaardigen (ww) :
aanmaken, creëren, fabriceren, maken, produceren, scheppen
aanstellen (ww) :
aanwijzen, benoemen, beroepen, creëren, installeren
stichten (ww) :
creëren, veroorzaken, verwekken, zaaien

woordverbanden van ‘creëren’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

creëren
vernielen, vernietigen, verwoesten

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c