waarmaken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

waarmaken (ww) :
bekrachtigen, bewijzen
waarmaken (ww) :
vervullen, bevestigen

als synoniem van een ander trefwoord:

vervullen (ww) :
presteren, uitvoeren, nakomen, bevredigen, volbrengen, voldoen, voldoen aan, realiseren, doen, betrachten, verwezenlijken, bewerkstelligen, waarmaken, verhoren, inlossen, inwilligen, verwerkelijken, volvoeren, voleinden
bewerkstelligen (ww) :
presteren, uitvoeren, uitwerken, volbrengen, verrichten, realiseren, vervullen, slagen, verwezenlijken, waarmaken, teweegbrengen, manoeuvreren, effectueren, verwerkelijken, volvoeren
uitvoeren (ww) :
uitwerken, volbrengen, maken, opvolgen, realiseren, vervullen, tot stand brengen, verwezenlijken, waarmaken, voltrekken, uitrichten, effectueren, ten uitvoer brengen
realiseren (ww) :
uitvoeren, presteren, ontplooien, vervullen, bewerken, verwezenlijken, actualiseren, bewerkstelligen, waarmaken, implementeren, effectueren, verwerkelijken
bekrachtigen (ww) :
tekenen, goedkeuren, ondertekenen, signeren, staven, bevestigen, waarmaken, beamen, valideren, waarmerken, wettigen, ratificeren, onderschrijven
verwezenlijken (ww) :
presteren, uitvoeren, realiseren, vervullen, bewerkstelligen, waarmaken, creëren, implementeren, effectueren, verwerkelijken
bewijzen (ww) :
documenteren, onderbouwen, aantonen, staven, waarmaken, uitwijzen, hardmaken
verhoren (ww) :
vervullen, waarmaken

woordverbanden van ‘waarmaken’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c