staven

als woordenboektrefwoord:

staven:
(gestaafd), bevestigen; bekrachtigen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

staven (ww):
bekrachtigen, bewijzen, hardmaken, motiveren, onderbouwen
staven (ww):
ondersteunen, sterken, steunen, versterken
staven (ww):
bekrachtigen, bevestigen

als synoniem van een ander trefwoord:

toelichten (ww) :
adstrueren, becommentariëren, belichten, beredeneren, duiden, expliceren, expliqueren, illustreren, motiveren, staven, uiteendoen, uiteenzetten, uitleggen, van commentaar voorzien, verklaren
steunen (ww) :
dragen, leunen, omhooghouden, onderschoren, onderschragen, ondersteunen, onderstutten, ophouden, rusten, schoren, schragen, staven, stutten, stoelen
bewaarheiden (ww) :
affirmeren, bekrachtigen, bevestigen, certificeren, confirmeren, instemmen met, onderschrijven, staven, sterken, steunen, versterken, verzekeren
bekrachtigen (ww) :
beamen, bevestigen, goedkeuren, onderschrijven, ondertekenen, ratificeren, signeren, staven, tekenen, valideren, waarmaken, waarmerken, wettigen
aantonen (ww) :
aanwijzen, bewijzen, demonstreren, hardmaken, onderbouwen, staven, uitwijzen
bewijzen (ww) :
aantonen, documenteren, hardmaken, onderbouwen, staven, uitwijzen, waarmaken
sterken (ww) :
harden, kracht geven, schragen, staven, versterken, verstevigen
versterken (ww) :
bekrachtigen, bevestigen, schragen, staven, sterken, voeden
motiveren (ww) :
beredeneren, staven, toelichten, verklaren
adstrueren (ww) :
bewijzen, hardmaken, staven, toelichten
hardmaken (ww) :
aantonen, bewijzen, onderbouwen, staven
ondersteunen (ww) :
staven

woordverbanden van ‘staven’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bekrachtigen, bevestigen, bezegelen, staven, verzekeren

Bekrachtigen — bevestigen — bezegelen — staven — verzekeren. Aan een verhaal, eene verklaring, enz. meer geloofwaardigheid bijzetten. Iemand staaft iets, door het aanvoeren van bewijzen, verzekert iets door het afleggen eener gelijkluidende verklaring, bekrachtigt en bezegelt iets, door er op eenigszins plechtige wijze zijn zegel of zijne goedkeuring aan te hechten. Bezegelen wordt vooral gezegd van eene bekrachtiging door daden. Zijne leer met zijn leven bezegelen. Bekrachtigen in rechterlijken zin, is het bevestigen van eene vernietigbare rechtshandeling, waardoor de bevoegdheid verloren wordt om die handeling door den rechter te doen nietig verklaren. B.v. een minderjarige heeft zijn huis verkocht: hij kan, zich beroepende op zijne minderjarigheid, dat koopcontract door den rechter doen vernietigen. Bekrachtigt hij nu na zijne meerderjarigheid dat koopcontract, dan verliest hij de bevoegdheid om de nietigverklaring van dat contract bij den rechter aan te vragen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
bekrachtigen, bevestigen, verzekeren, staven

BEKRACHTIGEN, BEVESTIGEN, VERZEKEREN, STAVEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 269.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

staven
aanvallen
zie ook:
staaf

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0031 c