staven

als woordenboektrefwoord:

staven:
(gestaafd), bevestigen; bekrachtigen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

staven (ww) :
bekrachtigen, bewijzen, onderbouwen, motiveren, hardmaken
staven (ww) :
versterken, ondersteunen, steunen, sterken
staven (ww) :
bekrachtigen, bevestigen

als synoniem van een ander trefwoord:

toelichten (ww) :
illustreren, duiden, uitleggen, verklaren, uiteenzetten, motiveren, belichten, staven, van commentaar voorzien, beredeneren, expliceren, uiteendoen, expliqueren, becommentariëren, adstrueren
steunen (ww) :
ophouden, rusten, leunen, ondersteunen, stoelen, dragen, staven, omhooghouden, stutten, schragen, schoren, onderstutten, onderschragen, onderschoren
bewaarheiden (ww) :
bekrachtigen, versterken, verzekeren, steunen, certificeren, staven, bevestigen, instemmen met, sterken, confirmeren, affirmeren, onderschrijven
bekrachtigen (ww) :
tekenen, goedkeuren, ondertekenen, signeren, staven, bevestigen, waarmaken, beamen, valideren, waarmerken, wettigen, ratificeren, onderschrijven
aantonen (ww) :
demonstreren, aanwijzen, bewijzen, onderbouwen, staven, uitwijzen, hardmaken
bewijzen (ww) :
documenteren, onderbouwen, aantonen, staven, waarmaken, uitwijzen, hardmaken
sterken (ww) :
versterken, kracht geven, staven, verstevigen, harden, schragen
versterken (ww) :
voeden, bekrachtigen, staven, bevestigen, sterken, schragen
motiveren (ww) :
toelichten, verklaren, staven, beredeneren
adstrueren (ww) :
toelichten, bewijzen, staven, hardmaken
hardmaken (ww) :
bewijzen, onderbouwen, aantonen, staven
ondersteunen (ww) :
staven

woordverbanden van ‘staven’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Aan een verhaal, eene verklaring, enz. meer geloofwaardigheid bijzetten. Iemand staaft iets, door het aanvoeren van bewijzen, verzekert iets door het afleggen eener gelijkluidende verklaring, bekrachtigt en bezegelt iets, door er op eenigszins plechtige wijze zijn zegel of zijne goedkeuring aan te hechten. Bezegelen wordt vooral gezegd van eene bekrachtiging door daden. Zijne leer met zijn leven bezegelen. Bekrachtigen in rechterlijken zin, is het bevestigen van eene vernietigbare rechtshandeling, waardoor de bevoegdheid verloren wordt om die handeling door den rechter te doen nietig verklaren. B.v. een minderjarige heeft zijn huis verkocht: hij kan, zich beroepende op zijne minderjarigheid, dat koopcontract door den rechter doen vernietigen. Bekrachtigt hij nu na zijne meerderjarigheid dat koopcontract, dan verliest hij de bevoegdheid om de nietigverklaring van dat contract bij den rechter aan te vragen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 269:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

staven
aanvallen

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c