versterken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

versterken (ww):
intensiveren, opdrijven, opwekken, verdiepen, vermeerderen, sterker maken
versterken (ww):
bekrachtigen, bevestigen, schragen, staven, sterken, voeden
versterken (ww):
fortificeren, pantseren, stalen, verstevigen
versterken (ww):
concentreren

als synoniem van een ander trefwoord:

toenemen (ww) :
aangroeien, aanwakkeren, aanwassen, aanzwellen, beginnen op te zetten, groeien, klimmen, lengen, meerderen, omhooggaan, omhoogkomen, opgaan, opkomen, oplopen, opsteken, rijzen, stijgen, uitdijen, vergroten, verhevigen, verhogen, vermeerderen, versterken, wassen, zich uitbreiden
bevestigen (ww) :
affirmeren, beamen, bekrachtigen, bewaarheiden, certificeren, confirmeren, instemmen, instemmen met, onderschrijven, sterken, steunen, versterken, verzekeren
bewaarheiden (ww) :
affirmeren, bekrachtigen, bevestigen, certificeren, confirmeren, instemmen met, onderschrijven, staven, sterken, steunen, versterken, verzekeren
vermeerderen (ww) :
aanvullen, aanwassen, groeien, opslaan, opvoeren, stijgen, toenemen, uitbreiden, vergroten, verhogen, versterken, vooruitbrengen
intensiveren (ww) :
heviger maken, intensifiëren, verdiepen, verhevigen, versterken, verstevigen
verhogen (ww) :
opvijzelen, opvoeren, verbeteren, vergroten, vermeerderen, versterken
sterken (ww) :
harden, kracht geven, schragen, staven, versterken, verstevigen
schragen (ww) :
ondersteunen, sterken, steunen, stutten, versterken
verdiepen (ww) :
intensifiëren, intensiveren, uitdiepen, versterken
aanhalen (ww) :
verbeteren, versterken, verstevigen, verversen
opdrijven (ww) :
opschroeven, opvoeren, stimuleren, versterken
staven (ww) :
ondersteunen, sterken, steunen, versterken
concentreren (ww) :
indikken, versterken
bekrachtigen (ww) :
versterken

woordverbanden van ‘versterken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 34.204.187.106.

debug info: 0.0023 c