ondersteunen

als woordenboektrefwoord:

ondersteunen:
(ondersteunde, ondersteund), voor instorten of vallen behoeden ; helpen, ter zijde staan, inz. met geld.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ondersteunen (ww):
begeleiden, beschermen, bevorderen, bijstaan, helpen, opbeuren, rugsteunen, ruggensteunen, souteneren, steunen, supporteren, vasthouden
ondersteunen (ww):
dragen, onderschragen, omhooghouden, onderstutten, ophouden, schragen, stutten, tegenhouden
ondersteunen (ww):
accorderen, instemmen met, goedkeuren, goedvinden, onderschrijven, sanctioneren
ondersteunen (ww):
bijvallen, staan achter
ondersteunen (ww):
staven

als synoniem van een ander trefwoord:

helpen (ww) :
assisteren, begunstigen, behulpzaam zijn, bijdragen, bijdragen tot, bijstaan, invallen, medewerken, meehelpen, ondersteunen, pousseren, ruggensteunen, seconderen, steunen, tegemoetkomen, terzijde staan, van dienst zijn, vooruithelpen
steunen (ww) :
dragen, leunen, omhooghouden, onderschoren, onderschragen, ondersteunen, onderstutten, ophouden, rusten, schoren, schragen, staven, stutten, stoelen
bijstaan (ww) :
assisteren, helpen, ondersteunen, ruggensteunen, steunen, te hulp komen, terzijde staan
begeleiden (ww) :
backen, bijstaan, coachen, ondersteunen, opleiden, opvangen, superviseren
onderschrijven (ww) :
bijtreden, bijvallen, ondersteunen, steunen, zich aansluiten bij
schragen (ww) :
ondersteunen, sterken, steunen, stutten, versterken
dragen (ww) :
ondersteunen, schragen, steunen, stutten, torsen
staven (ww) :
ondersteunen, sterken, steunen, versterken
souteneren (ww) :
ondersteunen
faciliteren (bn) :
fourneren, mogelijk maken, ondersteunen, toerusten, verschaffen, voorzien

woordverbanden van ‘ondersteunen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bijspringen, bijstaan, helpen, ondersteunen

Bijspringen — bijstaan — helpen — ondersteunen. Zijne krachten met die van een ander vereenigen, wanneer deze niet toereikend zijn. Helpen en ondersteunen worden ook gebezigd met eene zaak als onderwerp. De pilaren helpen de muren van het gewelf dragen: ondersteunen het gewelf. Helpen is medewerking verleenen in het algemeen; bijspringen tijdelijk en snel, in nood of gevaar, hulp verleenen; bijstaan is eigenlijk bij iemand gaan staan, en fig. hem behulpzaam zijn in het volvoeren of het dragen van iets, dat hem zwaar valt; ondersteunen iemand of iets staande houden, hem voor vallen of instorten behoeden. Bijstaan is dus een rechtstreeksch medewerken om iemand tot een doel te brengen of den last te verlichten, terwijl ondersteunen meer is, iemand door het verleenen van hulp, en het steunen van diens kracht in staat stellen om tot het doel te komen, of zijn last gemakkelijker te dragen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.81.25.236.

debug info: 0.0022 c