ondersteunen

als woordenboektrefwoord:

ondersteunen:
(ondersteunde, ondersteund), voor instorten of vallen behoeden ; helpen, ter zijde staan, inz. met geld.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ondersteunen (ww) :
begeleiden, beschermen, bevorderen, bijstaan, helpen, opbeuren, rugsteunen, ruggensteunen, souteneren, steunen, supporteren, vasthouden
ondersteunen (ww) :
dragen, onderschragen, omhooghouden, onderstutten, ophouden, schragen, stutten, tegenhouden
ondersteunen (ww) :
accorderen, instemmen met, goedkeuren, goedvinden, onderschrijven, sanctioneren
ondersteunen (ww) :
bijvallen, staan achter
ondersteunen (ww) :
staven

als synoniem van een ander trefwoord:

helpen (ww) :
assisteren, begunstigen, behulpzaam zijn, bijdragen, bijdragen tot, bijstaan, invallen, medewerken, meehelpen, ondersteunen, pousseren, ruggensteunen, seconderen, steunen, tegemoetkomen, terzijde staan, van dienst zijn, vooruithelpen
steunen (ww) :
dragen, leunen, omhooghouden, onderschoren, onderschragen, ondersteunen, onderstutten, ophouden, rusten, schoren, schragen, staven, stutten, stoelen
bijstaan (ww) :
assisteren, helpen, ondersteunen, ruggensteunen, steunen, te hulp komen, terzijde staan
begeleiden (ww) :
backen, bijstaan, coachen, ondersteunen, opleiden, opvangen, superviseren
onderschrijven (ww) :
bijtreden, bijvallen, ondersteunen, steunen, zich aansluiten bij
schragen (ww) :
ondersteunen, sterken, steunen, stutten, versterken
dragen (ww) :
ondersteunen, schragen, steunen, stutten, torsen
staven (ww) :
ondersteunen, sterken, steunen, versterken
souteneren (ww) :
ondersteunen
faciliteren (bn) :
fourneren, mogelijk maken, ondersteunen, toerusten, verschaffen, voorzien

woordverbanden van ‘ondersteunen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

bijspringen, bijstaan, helpen, ondersteunen

Zijne krachten met die van een ander vereenigen, wanneer deze niet toereikend zijn. Helpen en ondersteunen worden ook gebezigd met eene zaak als onderwerp. De pilaren helpen de muren van het gewelf dragen: ondersteunen het gewelf. Helpen is medewerking verleenen in het algemeen; bijspringen tijdelijk en snel, in nood of gevaar, hulp verleenen; bijstaan is eigenlijk bij iemand gaan staan, en fig. hem behulpzaam zijn in het volvoeren of het dragen van iets, dat hem zwaar valt; ondersteunen iemand of iets staande houden, hem voor vallen of instorten behoeden. Bijstaan is dus een rechtstreeksch medewerken om iemand tot een doel te brengen of den last te verlichten, terwijl ondersteunen meer is, iemand door het verleenen van hulp, en het steunen van diens kracht in staat stellen om tot het doel te komen, of zijn last gemakkelijker te dragen.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.004 c