torsen

als woordenboektrefwoord:

torsen:
(getorst), met grote moeite dragen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

torsen (ww):
dragen
torsen (ww):
winden

als synoniem van een ander trefwoord:

dragen (ww) :
ondersteunen, schragen, steunen, stutten, torsen

woordverbanden van ‘torsen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
dragen, torsen

Dragen — torsen. Dragen wordt van alle voorwerpen, zelfs van de lichtste gebezigd; torsen alleen van een zwaren last, waar men onder gebukt gaat. Figuurlijk: leed torsen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
dragen, torsen

DRAGEN, TORSCHEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 111.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0017 c