goedkeuren

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

goedkeuren (ww):
accepteren, accorderen, akkoord gaan, bekrachtigen, bewilligen, inwilligen, onderschrijven, paraferen, toelaten, valideren
goedkeuren (ww):
billijken, goedvinden, instemmen, rechtvaardigen, toestaan, toestemmen
goedkeuren (ww):
aanmoedigen, steunen

als synoniem van een ander trefwoord:

toestaan (ww) :
approberen, autoriseren, dulden, fiatteren, gedogen, goedkeuren, instemmen, inwilligen, laten, permitteren, toelaten, tolereren, velen, vergunnen, veroorloven
billijken (ww) :
aanmoedigen, aannemen, bekrachtigen, goedkeuren, goedvinden, in orde bevinden, inwilligen, rechtvaardigen, steunen, toestaan, toestemmen, voelen voor
bekrachtigen (ww) :
beamen, bevestigen, goedkeuren, onderschrijven, ondertekenen, ratificeren, signeren, staven, tekenen, valideren, waarmaken, waarmerken, wettigen
steunen (ww) :
begunstigen, beschermen, bevorderen, bijstaan, goedkeuren, helpen, onderschrijven, patroneren, promoten, ruggensteunen, sterken, toejuichen
tolereren (ww) :
doorlaten, dulden, gedogen, goedkeuren, nemen, toelaten, toestaan, velen, verdragen, verduren
toestemmen (ww) :
accorderen, fiatteren, goedkeuren, instemmen, inwilligen, permitteren, toelaten, vergunnen
gedogen (ww) :
accepteren, dulden, goedkeuren, toelaten, toestaan, tolereren, verdragen, veroorloven
ondersteunen (ww) :
accorderen, instemmen met, goedkeuren, goedvinden, onderschrijven, sanctioneren
inwilligen (ww) :
goedkeuren, honoreren, involgen, toekennen, toestaan, toestemmen, vergunnen
onderschrijven (ww) :
accorderen, erkennen, fiatteren, goedkeuren, goedvinden, instemmen met
toelaten (ww) :
dulden, gedogen, goedkeuren, laten, toestaan, tolereren, verdragen
instemmen (ww) :
akkoord gaan, bijvallen, goedkeuren, meegaan met, onderschrijven
beamen (ww) :
bekrachtigen, bevestigen, goedkeuren, instemmen, toegeven
fiatteren (ww) :
goedkeuren, groen licht geven, ondertekenen, tekenen
sanctioneren (ww) :
bekrachtigen, bevestigen, goedkeuren, wettigen
aannemen (ww) :
aanvaarden, accepteren, goedkeuren, toelaten
stemmen (ww) :
aannemen, goedkeuren, toestaan, verlenen

woordverbanden van ‘goedkeuren’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
billijken, goedkeuren

Billijken — goedkeuren. Verklaren dat men iets acht te zijn zoo als het behoort te wezen. Goedkeuren is zeggen, dat men de zaak of handeling voor goed houdt; het is dus algemeener dan billijken, dat altijd eene beoordeeling der zedelijke waarde of strekking van iets aanduidt. Eene daad kan men zoowel goedkeuren als billijken; in het eerste geval heeft men het oog op de handeling zelf, in het tweede op hare motieven. Van een ontwerp, een plan, eene onderneming, een kunstwerk kan men echter enkel goedkeuren bezigen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
billijken, goedkeuren

BILLIJKEN, GOEDKEUREN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 367.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

goedkeuren
afkeuren, veroordelen, verwerpen

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c