goedkeuren

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

goedkeuren (ww) :
bekrachtigen, toelaten, accepteren, akkoord gaan, inwilligen, valideren, accorderen, paraferen, onderschrijven, bewilligen
goedkeuren (ww) :
instemmen, toestaan, toestemmen, rechtvaardigen, goedvinden, billijken
goedkeuren (ww) :
aanmoedigen, steunen

als synoniem van een ander trefwoord:

toestaan (ww) :
laten, toelaten, instemmen, goedkeuren, velen, veroorloven, dulden, permitteren, gedogen, tolereren, autoriseren, inwilligen, vergunnen, fiatteren, approberen
billijken (ww) :
bekrachtigen, aannemen, aanmoedigen, goedkeuren, voelen voor, steunen, toestaan, in orde bevinden, toestemmen, rechtvaardigen, inwilligen, goedvinden
bekrachtigen (ww) :
tekenen, goedkeuren, ondertekenen, signeren, staven, bevestigen, waarmaken, beamen, valideren, waarmerken, wettigen, ratificeren, onderschrijven
steunen (ww) :
bijstaan, helpen, bevorderen, goedkeuren, toejuichen, beschermen, promoten, begunstigen, sterken, patroneren, ruggensteunen, onderschrijven
tolereren (ww) :
verdragen, toelaten, nemen, goedkeuren, toestaan, verduren, velen, doorlaten, dulden, gedogen
toestemmen (ww) :
toelaten, instemmen, goedkeuren, permitteren, inwilligen, accorderen, vergunnen, fiatteren
gedogen (ww) :
verdragen, toelaten, goedkeuren, toestaan, accepteren, veroorloven, dulden, tolereren
ondersteunen (ww) :
goedkeuren, instemmen met, goedvinden, sanctioneren, accorderen, onderschrijven
inwilligen (ww) :
goedkeuren, toestaan, toekennen, toestemmen, honoreren, vergunnen, involgen
onderschrijven (ww) :
erkennen, goedkeuren, instemmen met, goedvinden, accorderen, fiatteren
instemmen (ww) :
goedkeuren, akkoord gaan, meegaan met, bijvallen, onderschrijven
toelaten (ww) :
verdragen, laten, goedkeuren, toestaan, dulden, gedogen, tolereren
beamen (ww) :
bekrachtigen, instemmen, goedkeuren, toegeven, bevestigen
fiatteren (ww) :
groen licht geven, tekenen, goedkeuren, ondertekenen
sanctioneren (ww) :
bekrachtigen, goedkeuren, bevestigen, wettigen
aannemen (ww) :
toelaten, goedkeuren, accepteren, aanvaarden
stemmen (ww) :
aannemen, goedkeuren, toestaan, verlenen

woordverbanden van ‘goedkeuren’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

billijken, goedkeuren

Verklaren dat men iets acht te zijn zoo als het behoort te wezen. Goedkeuren is zeggen, dat men de zaak of handeling voor goed houdt; het is dus algemeener dan billijken, dat altijd eene beoordeeling der zedelijke waarde of strekking van iets aanduidt. Eene daad kan men zoowel goedkeuren als billijken; in het eerste geval heeft men het oog op de handeling zelf, in het tweede op hare motieven. Van een ontwerp, een plan, eene onderneming, een kunstwerk kan men echter enkel goedkeuren bezigen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 367:

billijken, goedkeuren

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

goedkeuren
afkeuren, veroordelen, verwerpen

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0044 c