veroordelen

als woordenboektrefwoord:

veroordelen:
(veroordeeld), afkeuren ; schuldig verklaren.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

veroordelen (ww) :
verwerpen, vervloeken, afkeuren, afwijzen, laken, bekritiseren, wraken, doemen
veroordelen (ww) :
bestraffen, vonnissen

als synoniem van een ander trefwoord:

hekelen (ww) :
veroordelen, kritiek leveren op, afgeven op, bekritiseren, terechtwijzen, berispen, vermanen, afkammen, roskammen, kapittelen, een uitbrander geven, een standje geven, de mantel uitvegen, de les lezen, gispen
afkeuren (ww) :
veroordelen, afbreken, afkraken, afmaken, laken, misprijzen, hekelen, berispen, wraken, neersabelen, geselen, afkammen, kritiseren, gispen
straffen (ww) :
bestraffen, veroordelen, schorsen, vergelden, wreken, beboeten, berispen, wraken, kastijden, tuchtigen, vindiceren
bekritiseren (ww) :
veroordelen, afkeuren, afkraken, laken, terechtwijzen, hekelen, berispen, bedillen, gispen
bestraffen (ww) :
veroordelen, afrekenen met, berispen
verwerpen (ww) :
veroordelen

woordverbanden van ‘veroordelen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Afkeuren en veroordeelen zijn het meest gebruikelijk, vooral in de spreektaal. In misprijzen wordt slechts gedeeltelijk ontkend, dat iets lof- of prijswaardig is; het is dus het zwakste van de vier. Afkeuren staat tegenover goedkeuren. laken tegenover prijzen; het laatste is sterker dan het eerste. Wij keuren iets af, wanneer het niet met onze keuze overeenkomt, of ongeschikt, onbruikbaar of strijdig met onze begrippen van goed of schoon bevonden is; wij laken en veroordeelen het, wanneer het daarmede geheel in tegenspraak is. Laken is een afkeurend oordeel uitspreken, terwijl veroordeelen, de sterkste afkeuring uitdrukt. Ook de figuurlijke uitdrukking den staf breken over, drukt hetzelfde uit als veroordeelen; daar het de symbolische handeling bij het ter dood veroordeelen was, heeft het dezelfde beteekenis als: iets sterk veroordeelen. Wat de een afkeurt, keurt de ander goed. Men laakte zijn schandelijk gedrag. De critiek heeft zijn werk veroordeeld. Ik misprijs het in u, dat ge uw gevoelen niet altijd openlijk durft uitspreken.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 79:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

veroordelen
goedkeuren, instemmen, toejuichen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.005 c