wraken

als woordenboektrefwoord:

wraken:
(gewraakt), afkeuren.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

afkeuren (ww) :
afbreken, afkammen, afkraken, afmaken, berispen, geselen, gispen, hekelen, kritiseren, laken, misprijzen, neersabelen, veroordelen, wraken
straffen (ww) :
beboeten, berispen, bestraffen, kastijden, schorsen, tuchtigen, vergelden, veroordelen, vindiceren, wraken, wreken
veroordelen (ww) :
afkeuren, afwijzen, bekritiseren, doemen, laken, vervloeken, verwerpen, wraken
afkeuren (ww) :
afdanken, afwijzen, schrappen, verwerpen, wraken
desavoueren (ww) :
laten vallen, loochenen, wraken
diskwalificeren (ww) :
uitsluiten, wraken
afwijzen (ww) :
bedanken, wraken
censureren (ww) :
laken, wraken

woordverbanden van ‘wraken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
wraken, afkeuren

Wraken — afkeuren. Iets als ongeschikt of onwaardig verwerpen. In sommige gevallen kan het een of het andere woord naar verkiezing gebezigd worden, ofschoon wraken altijd iets sterker is, In één geval is wraken alleen de juiste uitdrukking, namelijk in den rechtsterm: getuigen wraken.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
wraken, afkeuren

WRAKEN, AFKEUREN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 361.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
wraak

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c