wraken

als woordenboektrefwoord:

wraken:
(gewraakt), afkeuren.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

afkeuren (ww) :
veroordelen, afbreken, afkraken, afmaken, laken, misprijzen, hekelen, berispen, wraken, neersabelen, geselen, afkammen, kritiseren, gispen
straffen (ww) :
bestraffen, veroordelen, schorsen, vergelden, wreken, beboeten, berispen, wraken, kastijden, tuchtigen, vindiceren
veroordelen (ww) :
verwerpen, vervloeken, afkeuren, afwijzen, laken, bekritiseren, wraken, doemen
afkeuren (ww) :
verwerpen, schrappen, afdanken, afwijzen, wraken
desavoueren (ww) :
laten vallen, wraken, loochenen
diskwalificeren (ww) :
uitsluiten, wraken
afwijzen (ww) :
bedanken, wraken
censureren (ww) :
laken, wraken

woordverbanden van ‘wraken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

wraken, afkeuren

Iets als ongeschikt of onwaardig verwerpen. In sommige gevallen kan het een of het andere woord naar verkiezing gebezigd worden, ofschoon wraken altijd iets sterker is, In één geval is wraken alleen de juiste uitdrukking, namelijk in den rechtsterm: getuigen wraken.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 361:

wraken, afkeuren

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c