uitsluiten

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uitsluiten (ww):
boycotten, buitensluiten, declasseren, verwijderen, weren
uitsluiten (ww):
niet voor mogelijk houden, voor onmogelijk houden
uitsluiten (ww):
schorsen, suspenderen
uitsluiten (ww):
uitzonderen

als synoniem van een ander trefwoord:

verwijderen (ww) :
uitdrijven, uitsluiten, verbannen, verdrijven, wegzenden, wegsturen
weren (ww) :
keren, tegengaan, tegenhouden, uitsluiten, weghouden
sluiten (ww) :
buiten houden, buitensluiten, uitsluiten
uitzonderen (ww) :
buitensluiten, onderscheiden, uitsluiten
schorsen (ww) :
buitensluiten, uitsluiten
verbieden (ww) :
ontzeggen, uitsluiten
diskwalificeren (ww) :
uitsluiten, wraken
buitensluiten (ww) :
uitsluiten

woordverbanden van ‘uitsluiten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
uitzonderen, uitsluiten

Uitzonderen — uitsluiten. Bij uitzonderen staat het denkbeeld van het scheiden van een of meer van de rest op den voorgrond; bij uitsluiten het niet toelaten van de uitgestotenen tot dat, waartoe anderen worden toegelaten. Vandaar dat uitzonderen in goeden en kwaden zin kan genomen worden. Uitgezonderd in deze twee gevallen gaat de regel altijd op. Er werd steun gevraagd, voor de uitgestotenen. Zij, die reeds eerder een prijs gewonnen hebben, zijn van de mededinging uitgesloten. Alle roem is uitgesloten.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

uitsluiten
insluiten

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 34.204.187.106.

debug info: 0.002 c