uitsluiten

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uitsluiten (ww) :
buitensluiten, weren, verwijderen, boycotten, declasseren
uitsluiten (ww) :
voor onmogelijk houden, niet voor mogelijk houden
uitsluiten (ww) :
schorsen, suspenderen
uitsluiten (ww) :
uitzonderen

als synoniem van een ander trefwoord:

verwijderen (ww) :
verdrijven, verbannen, uitsluiten, uitdrijven, wegsturen, wegzenden
weren (ww) :
keren, uitsluiten, tegenhouden, tegengaan, weghouden
sluiten (ww) :
buitensluiten, uitsluiten, buiten houden
uitzonderen (ww) :
onderscheiden, buitensluiten, uitsluiten
schorsen (ww) :
buitensluiten, uitsluiten
verbieden (ww) :
uitsluiten, ontzeggen
diskwalificeren (ww) :
uitsluiten, wraken
buitensluiten (ww) :
uitsluiten

woordverbanden van ‘uitsluiten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

uitzonderen, uitsluiten

Bij uitzonderen staat het denkbeeld van het scheiden van een of meer van de rest op den voorgrond; bij uitsluiten het niet toelaten van de uitgestotenen tot dat, waartoe anderen worden toegelaten. Vandaar dat uitzonderen in goeden en kwaden zin kan genomen worden. Uitgezonderd in deze twee gevallen gaat de regel altijd op. Er werd steun gevraagd, voor de uitgestotenen. Zij, die reeds eerder een prijs gewonnen hebben, zijn van de mededinging uitgesloten. Alle roem is uitgesloten.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

uitsluiten
insluiten

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c