negeren

als woordenboektrefwoord:

negeren:
(genegeerd), ontkennen; niet willen kennen.
negeren:
(genegerd), sarren, kwellen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

negeren (ww) :
aan zijn laars lappen, geen notitie nemen van, ignoreren, in de wind slaan, loochenen, ontkennen, zich niets aantrekken van, wegcijferen, wegwuiven
negeren (ww) :
links laten liggen, met de nek aanzien, geen blik waardig gunnen

als synoniem van een ander trefwoord:

verloochenen (ww) :
afvallen, afwijzen, afzweren, desavoueren, laten vallen, miskennen, negeren, ontkennen, repudiëren, verzaken
wegcijferen (ww) :
afpoeieren, buiten beschouwing laten, ignoreren, negeren, opzijzetten, wegdenken, wegdrukken, wegwuiven
loochenen (ww) :
desavoueren, herroepen, negeren, ontkennen
pesten (ww) :
jennen, judassen, koeioneren, kwellen, negeren, nijdassen, plagen, sarren, tergen, treiteren

woordverbanden van ‘negeren’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c