treiteren

als woordenboektrefwoord:

treiteren:
(getreiterd), kwellen, plagen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

treiteren (ww) :
stangen, plagen, pesten, tergen, jennen, sarren, judassen

als synoniem van een ander trefwoord:

pesten (ww) :
negeren, plagen, kwellen, treiteren, tergen, jennen, sarren, judassen, nijdassen, koeioneren
plagen (ww) :
voeren, stangen, donderen, pesten, treiteren, sarren, judassen
sarren (ww) :
plagen, pesten, kwellen, treiteren, tergen, jennen
jennen (ww) :
plagen, pesten, treiteren, sarren
donderjagen (ww) :
kwellen, treiteren, duvelen
zuigen (ww) :
treiteren, jennen, sarren
judassen (ww) :
kwellen, treiteren

woordverbanden van ‘treiteren’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c