ontkennen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ontkennen (ww):
loochenen, miskennen, ontveinzen, verloochenen
ontkennen (ww):
verzaken

als synoniem van een ander trefwoord:

negeren (ww) :
aan zijn laars lappen, geen notitie nemen van, ignoreren, in de wind slaan, loochenen, ontkennen, zich niets aantrekken van, wegcijferen, wegwuiven
bestrijden (ww) :
aanvechten, betwisten, disputeren, ontkennen, opkomen tegen, opponeren, tegengaan, tegenspreken, tegenwerken, zich kanten tegen, zich verzetten
verloochenen (ww) :
afvallen, afwijzen, afzweren, desavoueren, laten vallen, miskennen, negeren, ontkennen, repudiëren, verzaken
loochenen (ww) :
desavoueren, herroepen, negeren, ontkennen
dementeren (ww) :
loochenen, ontkennen

woordverbanden van ‘ontkennen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
loochenen, ontkennen

Loochenen — ontkennen. Zeggen of beweren, dat iets niet zoo is, als men ons wil laten beweren. Loochenen heeft het bijbegrip, dat het ontkennen geschiedt tegen beter weten in. De waarheid loochenen; zijne handteekening loochenen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
loochenen, ontkennen

34. Loochenen — ontkennen.

Staande houden, dat iets niet zoo is.

Ontkennen drukt dit zonder meer uit. Deze schrijver ontkent, dat Jan van Schaffelaar van den toren is gesprongen. De beschuldigde ontkent, dat hij gestolen heeft.

Loochenen heeft de bijgedachte, dat men tegen beter weten in iets ontkent, dus dat men met opzet liegt. Hij loochent wel dit stuk geschreven te hebben, maar zijn schrift verraadt hem.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
erkennen, bekennen, klappen, opbiechten, belijden, verzaken, loochenen, ontkennen, miskennen

ERKENNEN, BEKENNEN, KLAPPEN, OPBIECHTEN, BELIJDEN, VERZAKEN, LOOCHENEN, ONTKENNEN, MISKENNEN

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 260.

in hedendaagse spelling:
loochenen, ontkennen, verloochenen

LOOCHENEN, ONTKENNEN, VERLOOCHENEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 373.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ontkennen
beamen, bekennen, bevestigen, beweren, erkennen, onderschrijven, stellen, toegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c