verwaarlozen

als woordenboektrefwoord:

verwaarlozen:
(verwaarloosd), achteloos behandelen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verwaarlozen (ww):
geen acht slaan op, nalaten, negligeren, verlaten, veronachtzamen, versloffen, verzaken, verzuimen

als synoniem van een ander trefwoord:

verlaten (ww) :
aan zijn lot overlaten, abandonneren, achterlaten, in de steek laten, verwaarlozen
verzuimen (ww) :
nalaten, overslaan, vergeten, veronachtzamen, verwaarlozen
nalaten (ww) :
niet nakomen, veronachtzamen, verwaarlozen, verzuimen

woordverbanden van ‘verwaarlozen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
verwaarlozen, verzuimen

57. Verwaarloozen — verzuimen.

Nalaten, wat men behoorde te doen.

Verwaarloozen beteekent: niet meer voor iets zorgen, zoodat het bederft on onbruikbaar wordt. Hij heeft zijn tuin zoo laten verwaarloozen, dat er haast niets meer dan onkruid groeit.

Verzuimen ziet op het nalaten van een of andere plicht. Gij hebt zeker weer verzuimd den brief te frankeeren. De school verzuimen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
veronachtsamen, verwaarlozen, verzuimen

VERONACHTZAMEN, VERWAARLOOZEN, VERZUIMEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 248.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verwaarlozen
bijhouden, onderhouden, verzorgen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c