veronachtzamen

als woordenboektrefwoord:

veronachtzamen:
(veronachtzaamd), verwaarlozen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

verwaarlozen (ww) :
geen acht slaan op, nalaten, negligeren, verlaten, veronachtzamen, versloffen, verzaken, verzuimen
verzuimen (ww) :
nalaten, overslaan, vergeten, veronachtzamen, verwaarlozen
nalaten (ww) :
niet nakomen, veronachtzamen, verwaarlozen, verzuimen

woordverbanden van ‘veronachtzamen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0045 c