neerzien

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

neerzien (ww):
minachten, neerkijken, smalen

als synoniem van een ander trefwoord:

minachten (ww) :
geringschatten, kleinachten, misprijzen, neerzien, verachten, versmaden

woordverbanden van ‘neerzien’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c