minachten

als woordenboektrefwoord:

minachten:
(minachtte, geminacht), met trots op iem. neerzien.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

minachten (ww) :
geringschatten, kleinachten, misprijzen, neerzien, verachten, versmaden

als synoniem van een ander trefwoord:

misprijzen (ww) :
minachten, verachten, versmaden
neerzien (ww) :
minachten, neerkijken, smalen
verachten (ww) :
minachten, verfoeien
kleinachten (ww) :
minachten

woordverbanden van ‘minachten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

minachten
bewonderen, eerbiedigen, hoogachten, respecteren

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c