minachtend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

verwaand (bn) :
aanmatigend, arrogant, dikdoend, gewichtig, hautain, hooghartig, hoogmoedig, ijdel, ingebeeld, laatdunkend, minachtend, opgeblazen, opschepperig, pedant, pretentieus, snobistisch, trots, verwaten, zelfgenoegzaam, zelfingenomen
arrogant (bn) :
aanmatigend, hooghartig, hoogmoedig, ingebeeld, laatdunkend, minachtend, ongenaakbaar, opgeblazen, opschepperig, pedant, uit de hoogte, verwaand, waanwijs, zelfingenomen
laatdunkend (bn) :
aanmatigend, arrogant, hautain, hooghartig, hoogmoedig, minachtend, pedant, verwaand, zelfgenoegzaam
hautain (bn) :
arrogant, bekakt, hooghartig, hoogmoedig, laatdunkend, minachtend, pedant, uit de hoogte, verwaand
honend (bn) :
beledigend, minachtend, sarcastisch, smadelijk, smalend, uitjouwend
smalend (bn) :
geringschattend, honend, hooghartig, minachtend, misprijzend
verachtelijk (bn) :
laatdunkend, minachtend
pejoratief (bn) :
minachtend

woordverbanden van ‘minachtend’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c