minachtend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

verwaand (bn) :
arrogant, opgeblazen, zelfingenomen, trots, hoogmoedig, ingebeeld, ijdel, minachtend, gewichtig, hooghartig, opschepperig, zelfgenoegzaam, pretentieus, pedant, aanmatigend, snobistisch, laatdunkend, hautain, dikdoend, verwaten
arrogant (bn) :
opgeblazen, zelfingenomen, hoogmoedig, ingebeeld, minachtend, verwaand, hooghartig, opschepperig, ongenaakbaar, pedant, aanmatigend, laatdunkend, uit de hoogte, waanwijs
laatdunkend (bn) :
arrogant, hoogmoedig, minachtend, verwaand, hooghartig, zelfgenoegzaam, pedant, aanmatigend, hautain
hautain (bn) :
arrogant, bekakt, hoogmoedig, minachtend, verwaand, hooghartig, pedant, laatdunkend, uit de hoogte
honend (bn) :
sarcastisch, minachtend, beledigend, smalend, smadelijk, uitjouwend
smalend (bn) :
minachtend, hooghartig, misprijzend, honend, geringschattend
verachtelijk (bn) :
minachtend, laatdunkend
pejoratief (bn) :
minachtend

woordverbanden van ‘minachtend’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c