ongenaakbaar

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ongenaakbaar (bn) :
afwijzend, hoogmoedig, onbereikbaar, ontoegankelijk, terugstotend, trots

als synoniem van een ander trefwoord:

arrogant (bn) :
aanmatigend, hooghartig, hoogmoedig, ingebeeld, laatdunkend, minachtend, ongenaakbaar, opgeblazen, opschepperig, pedant, uit de hoogte, verwaand, waanwijs, zelfingenomen
trots (bn) :
arrogant, hooghartig, hoogmoedig, ongenaakbaar, opgeblazen
trots (bn) :
fier, groots, hoogmoedig, hovaardig, ongenaakbaar

woordverbanden van ‘ongenaakbaar’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ongenaakbaar
genaakbaar

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c