aanmatigend

als woordenboektrefwoord:

aanmatigend:
bn. bw. (-er, -st), laatdunkend, trots.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aanmatigend (bn) :
arrogant, hautain, hoogmoedig, laatdunkend, pretentieus, uit de hoogte, verwaand, zelfgenoegzaam

als synoniem van een ander trefwoord:

verwaand (bn) :
aanmatigend, arrogant, dikdoend, gewichtig, hautain, hooghartig, hoogmoedig, ijdel, ingebeeld, laatdunkend, minachtend, opgeblazen, opschepperig, pedant, pretentieus, snobistisch, trots, verwaten, zelfgenoegzaam, zelfingenomen
arrogant (bn) :
aanmatigend, hooghartig, hoogmoedig, ingebeeld, laatdunkend, minachtend, ongenaakbaar, opgeblazen, opschepperig, pedant, uit de hoogte, verwaand, waanwijs, zelfingenomen
laatdunkend (bn) :
aanmatigend, arrogant, hautain, hooghartig, hoogmoedig, minachtend, pedant, verwaand, zelfgenoegzaam
pretentieus (bn) :
aanmatigend, ingebeeld, opschepperig, verwaand, zelfingenomen
ingebeeld (bn) :
aanmatigend, gewaand, verwaand
onbescheiden (bn) :
aanmatigend, onwellevend

woordverbanden van ‘aanmatigend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

aanmatigend
bescheiden

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0045 c