aanmatigend

als woordenboektrefwoord:

aanmatigend:
bn. bw. (-er, -st), laatdunkend, trots.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aanmatigend (bn) :
arrogant, hoogmoedig, verwaand, zelfgenoegzaam, pretentieus, laatdunkend, hautain, uit de hoogte

als synoniem van een ander trefwoord:

verwaand (bn) :
arrogant, opgeblazen, zelfingenomen, trots, hoogmoedig, ingebeeld, ijdel, minachtend, gewichtig, hooghartig, opschepperig, zelfgenoegzaam, pretentieus, pedant, aanmatigend, snobistisch, laatdunkend, hautain, dikdoend, verwaten
arrogant (bn) :
opgeblazen, zelfingenomen, hoogmoedig, ingebeeld, minachtend, verwaand, hooghartig, opschepperig, ongenaakbaar, pedant, aanmatigend, laatdunkend, uit de hoogte, waanwijs
laatdunkend (bn) :
arrogant, hoogmoedig, minachtend, verwaand, hooghartig, zelfgenoegzaam, pedant, aanmatigend, hautain
pretentieus (bn) :
zelfingenomen, ingebeeld, verwaand, opschepperig, aanmatigend
ingebeeld (bn) :
verwaand, gewaand, aanmatigend
onbescheiden (bn) :
aanmatigend, onwellevend

woordverbanden van ‘aanmatigend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

aanmatigend
bescheiden

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c