willekeurig

als woordenboektrefwoord:

willekeurig:
bn. bw. (-er, -st), eigendunkelijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

willekeurig (bn) :
eigendunkelijk, eigengerechtig, eigenmachtig, ongefundeerd, tiranniek
willekeurig (bn) :
arbitrair, aselect, lukraak, toevallig

als synoniem van een ander trefwoord:

arbitrair (bn) :
aselect, eigendunkelijk, eigengerechtig, eigenmachtig, ongefundeerd, willekeurig
eigenmachtig (bn) :
autoritair, dictatoriaal, eigendunkelijk, willekeurig
eigendunkelijk (bn) :
eigenmachtig, willekeurig
klakkeloos (bn) :
ongefundeerd, willekeurig
aselect (bn) :
at random, willekeurig
lukraak (bw) :
blindelings, in het wilde weg, op goed geluk, willekeurig

woordverbanden van ‘willekeurig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

willekeurig, eigendunkelijk

Men handelt willekeurig, wanneer men zich niet aan voorschriften stoort, die opgevolgd moeten worden, of wanneer men geene enkele gegronde reden voor zijn gedrag kan opgeven; men handelt eigendunkelijk, wanneer men, zonder anderen te raadplegen, een besluit neemt in zulke zaken, waarover ook het gevoelen van anderen had moeten worden ingewonnen. Allen sidderden voor de willekeurige daden van den tiran. Te midden van den Fransch-Duitschen oorlog deed Rusland eigendunkelijk eenige bepalingen van het traktaat van 1856 te niet.

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 36:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

willekeurig
onwillekeurig

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c