eigendunkelijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

eigendunkelijk (bn):
eigenmachtig, willekeurig

als synoniem van een ander trefwoord:

arbitrair (bn) :
aselect, eigendunkelijk, eigengerechtig, eigenmachtig, ongefundeerd, willekeurig
willekeurig (bn) :
eigendunkelijk, eigengerechtig, eigenmachtig, ongefundeerd, tiranniek
eigenmachtig (bn) :
autoritair, dictatoriaal, eigendunkelijk, willekeurig

woordverbanden van ‘eigendunkelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
willekeurig, eigendunkelijk

Willekeurig — eigendunkelijk. Men handelt willekeurig, wanneer men zich niet aan voorschriften stoort, die opgevolgd moeten worden, of wanneer men geene enkele gegronde reden voor zijn gedrag kan opgeven; men handelt eigendunkelijk, wanneer men, zonder anderen te raadplegen, een besluit neemt in zulke zaken, waarover ook het gevoelen van anderen had moeten worden ingewonnen. Allen sidderden voor de willekeurige daden van den tiran. Te midden van den Fransch-Duitschen oorlog deed Rusland eigendunkelijk eenige bepalingen van het traktaat van 1856 te niet.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
oppermachtig, vrijmachtig, willekeurig, dwangziek, grillig, eigendunkelijk, eigenzinnig

OPPERMAGTIG, VRIJMAGTIG, WILLEKEURIG, DWANGZIEK, GRILLIG, EIGENDUNKELIJK, EIGENZINNIG

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 36.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek
woordenboeken:
ANW - WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - Wikipedia - Google

debug info: 0.0027 c