eigendunkelijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

eigendunkelijk (bn) :
willekeurig, eigenmachtig

als synoniem van een ander trefwoord:

arbitrair (bn) :
willekeurig, eigenmachtig, aselect, ongefundeerd, eigengerechtig, eigendunkelijk
willekeurig (bn) :
tiranniek, eigenmachtig, ongefundeerd, eigengerechtig, eigendunkelijk
eigenmachtig (bn) :
willekeurig, autoritair, dictatoriaal, eigendunkelijk

woordverbanden van ‘eigendunkelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

willekeurig, eigendunkelijk

Men handelt willekeurig, wanneer men zich niet aan voorschriften stoort, die opgevolgd moeten worden, of wanneer men geene enkele gegronde reden voor zijn gedrag kan opgeven; men handelt eigendunkelijk, wanneer men, zonder anderen te raadplegen, een besluit neemt in zulke zaken, waarover ook het gevoelen van anderen had moeten worden ingewonnen. Allen sidderden voor de willekeurige daden van den tiran. Te midden van den Fransch-Duitschen oorlog deed Rusland eigendunkelijk eenige bepalingen van het traktaat van 1856 te niet.

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 36:

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c