eigendunkelijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

eigendunkelijk (bn):
eigenmachtig, willekeurig

als synoniem van een ander trefwoord:

arbitrair (bn) :
aselect, eigendunkelijk, eigengerechtig, eigenmachtig, ongefundeerd, willekeurig
willekeurig (bn) :
eigendunkelijk, eigengerechtig, eigenmachtig, ongefundeerd, tiranniek
eigenmachtig (bn) :
autoritair, dictatoriaal, eigendunkelijk, willekeurig

woordverbanden van ‘eigendunkelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
willekeurig, eigendunkelijk

Willekeurig — eigendunkelijk. Men handelt willekeurig, wanneer men zich niet aan voorschriften stoort, die opgevolgd moeten worden, of wanneer men geene enkele gegronde reden voor zijn gedrag kan opgeven; men handelt eigendunkelijk, wanneer men, zonder anderen te raadplegen, een besluit neemt in zulke zaken, waarover ook het gevoelen van anderen had moeten worden ingewonnen. Allen sidderden voor de willekeurige daden van den tiran. Te midden van den Fransch-Duitschen oorlog deed Rusland eigendunkelijk eenige bepalingen van het traktaat van 1856 te niet.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
oppermachtig, vrijmachtig, willekeurig, dwangziek, grillig, eigendunkelijk, eigenzinnig

OPPERMAGTIG, VRIJMAGTIG, WILLEKEURIG, DWANGZIEK, GRILLIG, EIGENDUNKELIJK, EIGENZINNIG

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 36.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 35.168.111.204.

debug info: 0.0021 c