verachtelijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verachtelijk (bn) :
gemeen, min, laag, verwerpelijk, onwaardig, laaghartig, inferieur, verfoeilijk, abject
verachtelijk (bn) :
minachtend, laatdunkend

als synoniem van een ander trefwoord:

gemeen (bn) :
slecht, smerig, geniepig, oneerlijk, min, akelig, laag, vuil, doortrapt, wreed, vals, schofterig, verachtelijk, boosaardig, verraderlijk, honds, vinnig, laaghartig, onedel, trouweloos, vilein, ploertig, vuig, kwetsend, ploerterig, schurkachtig, krenkend, laag-bij-de-gronds, snood, fielterig
laag (bn) :
slecht, plat, gemeen, klein, min, vuil, schandelijk, gering, verachtelijk, vulgair, eerloos, laaghartig, onedel, vilein, abject, nietswaardig, vuig, ploerterig, karakterloos, laag-bij-de-gronds, snood, serviel
min (bn) :
slecht, gemeen, beroerd, klein, laag, schandelijk, kleingeestig, ordinair, onwaardig, verachtelijk, miserabel, schunnig, laaghartig, laag-bij-de-gronds, pieterig
laaghartig (bn) :
slecht, plat, gemeen, klein, min, laag, schandelijk, verachtelijk, infaam
minderwaardig (bn) :
slecht, gemeen, laag, ordinair, verwerpelijk, verachtelijk, inferieur
verfoeilijk (bn) :
weerzinwekkend, afschuwelijk, afgrijselijk, verachtelijk
onwaardig (bn) :
min, schandelijk, verachtelijk, onbetamelijk
abject (bn) :
laag, verworpen, verwerpelijk, verachtelijk
miserabel (bn) :
min, lamlendig, verachtelijk, nietswaardig
smadelijk (bn) :
oneervol, verachtelijk, eerloos

woordverbanden van ‘verachtelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c