smadelijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

smadelijk (bn) :
beledigend, honend, injurieus, oneervol, onterend, schandelijk, vernederend
smadelijk (bn) :
eerloos, oneervol, verachtelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

beledigend (bn) :
aanstotelijk, eerkrenkend, eerrovend, ergerlijk, gewelddadig, grievend, honend, injurieus, krenkend, kwetsend, lasterlijk, schandelijk, scherp, smadelijk, smadend, stotend, vernederend, weerzinwekkend
honend (bn) :
beledigend, minachtend, sarcastisch, smadelijk, smalend, uitjouwend
onterend (bn) :
krenkend, schandelijk, schendig, smadelijk, vernederend

woordverbanden van ‘smadelijk’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c