tegengaan

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

tegengaan (ww) :
bestrijden, beteugelen, bevechten, verhinderen, verzetten
tegengaan (ww) :
tegenlopen, tegenzitten

als synoniem van een ander trefwoord:

beteugelen (ww) :
aan banden leggen, bedwingen, beheersen, betomen, breidelen, de kop indrukken, in toom houden, inperken, intomen, matigen, onder controle houden, onderdrukken, onderwerpen, optomen, tegengaan, tegenhouden, temmen, teugelen, tomen
bestrijden (ww) :
aanvechten, betwisten, disputeren, ontkennen, opkomen tegen, opponeren, tegengaan, tegenspreken, tegenwerken, zich kanten tegen, zich verzetten
remmen (ww) :
afremmen, belemmeren, beletten, hinderen, onderdrukken, tegengaan, tegenwerken
verhinderen (ww) :
belemmeren, bemoeilijken, hinderen, remmen, tegengaan
weren (ww) :
keren, tegengaan, tegenhouden, uitsluiten, weghouden
tekeergaan (ww) :
tegengaan, tegenhouden, verhinderen
schutten (ww) :
tegengaan, tegenhouden

woordverbanden van ‘tegengaan’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 221:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

tegengaan
dulden, gedogen, goedvinden, permitteren, stimuleren, toelaten, toestaan, toestemmen, tolereren, veroorloven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0038 c