tegengaan

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

tegengaan (ww) :
verzetten, bestrijden, beteugelen, verhinderen, bevechten
tegengaan (ww) :
tegenzitten, tegenlopen

als synoniem van een ander trefwoord:

beteugelen (ww) :
beheersen, onderdrukken, bedwingen, onder controle houden, tegenhouden, tegengaan, temmen, onderwerpen, matigen, inperken, in toom houden, intomen, tomen, aan banden leggen, teugelen, de kop indrukken, breidelen, betomen, optomen
bestrijden (ww) :
tegenspreken, ontkennen, aanvechten, opkomen tegen, tegengaan, tegenwerken, betwisten, opponeren, disputeren, zich verzetten, zich kanten tegen
remmen (ww) :
onderdrukken, tegengaan, afremmen, tegenwerken, belemmeren, hinderen, beletten
verhinderen (ww) :
remmen, tegengaan, belemmeren, hinderen, bemoeilijken
weren (ww) :
keren, uitsluiten, tegenhouden, tegengaan, weghouden
tekeergaan (ww) :
tegenhouden, tegengaan, verhinderen
schutten (ww) :
tegenhouden, tegengaan

woordverbanden van ‘tegengaan’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 221:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

tegengaan
dulden, gedogen, goedvinden, permitteren, stimuleren, toelaten, toestaan, toestemmen, tolereren, veroorloven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c