toegeven

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

toegeven (ww):
bezwijken, bijdraaien, zich overgeven, zwichten, wijken
toegeven (ww):
inwilligen, toestaan, toestemmen, vergunnen
toegeven (ww):
bekennen, erkennen, onderkennen

als synoniem van een ander trefwoord:

zwichten (ww) :
bezwijken, buigen, bukken, capituleren, cederen, opzij gaan, toegeven, wijken, zich overgeven
erkennen (ww) :
aanvaarden, accepteren, bekennen, inzien, onderkennen, toegeven, uitkomen voor
cederen (ww) :
achteruitwijken, bezwijken, capituleren, toegeven, vallen, wijken, zwichten
beamen (ww) :
bekrachtigen, bevestigen, goedkeuren, instemmen, toegeven
plooien (ww) :
buigen, regelen, schikken, schipperen, toegeven, zwichten
uitkomen (ww) :
bekennen, erkennen, toegeven, uitkomen voor
bekennen (ww) :
belijden, erkennen, opbiechten, toegeven
herkennen (ww) :
erkennen, onderkennen, toegeven
wijken (ww) :
cederen, toegeven, zwichten
bukken (ww) :
toegeven, wijken, zwichten
bezwijken (ww) :
doorslaan, toegeven
buigen (ww) :
toegeven, zwichten
onderkennen (ww) :
erkennen, toegeven

woordverbanden van ‘toegeven’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
toestemmen, toegeven, beamen

Toestemmen — toegeven — beamen. Zeggen, dat men hetgeen een ander gezegd heeft, als goed en waar erkent. Bij toestemmen kan men zich eerst verzet hebben, bij toegeven is dit altijd het geval. Beamen onderstelt dit niet; het zegt alleen, dat men volkomen de woorden, door den ander gesproken, goedkeurt, ze wel tot de zijne maken wil. Beamen onderstelt dan ook volstrekt geen voorbehoud, wat bij toegeven en toestemmen wel mogelijk is. Ik geef gaarne toe, dat gij in hoofdzaak gelijk hebt, maar enkele punten vereischen nog nader onderzoek. De beklaagde moest toestemmen, dat de zaak zoo geschied was, als de getuige verhaald had. Ik beaam ten volle, wat de vorige spreker gezegd heeft; slechts op enkele punten is hij niet uitvoerig genoeg geweest.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
nageven, toegeven

NAGEVEN, TOEGEVEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 466.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

toegeven
kanten, loochenen, ontkennen, tegenspreken, tegenstribbelen, verzetten, weerstaan
zie ook:
zich toegeven

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 34.239.167.74.

debug info: 0.002 c