toegeven

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

toegeven (ww) :
bezwijken, bijdraaien, zich overgeven, zwichten, wijken
toegeven (ww) :
inwilligen, toestaan, toestemmen, vergunnen
toegeven (ww) :
bekennen, erkennen, onderkennen

als synoniem van een ander trefwoord:

zwichten (ww) :
bezwijken, buigen, bukken, capituleren, cederen, opzij gaan, toegeven, wijken, zich overgeven
erkennen (ww) :
aanvaarden, accepteren, bekennen, inzien, onderkennen, toegeven, uitkomen voor
cederen (ww) :
achteruitwijken, bezwijken, capituleren, toegeven, vallen, wijken, zwichten
beamen (ww) :
bekrachtigen, bevestigen, goedkeuren, instemmen, toegeven
plooien (ww) :
buigen, regelen, schikken, schipperen, toegeven, zwichten
uitkomen (ww) :
bekennen, erkennen, toegeven, uitkomen voor
bekennen (ww) :
belijden, erkennen, opbiechten, toegeven
herkennen (ww) :
erkennen, onderkennen, toegeven
wijken (ww) :
cederen, toegeven, zwichten
bukken (ww) :
toegeven, wijken, zwichten
bezwijken (ww) :
doorslaan, toegeven
buigen (ww) :
toegeven, zwichten
onderkennen (ww) :
erkennen, toegeven

woordverbanden van ‘toegeven’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

toestemmen, toegeven, beamen

Zeggen, dat men hetgeen een ander gezegd heeft, als goed en waar erkent. Bij toestemmen kan men zich eerst verzet hebben, bij toegeven is dit altijd het geval. Beamen onderstelt dit niet; het zegt alleen, dat men volkomen de woorden, door den ander gesproken, goedkeurt, ze wel tot de zijne maken wil. Beamen onderstelt dan ook volstrekt geen voorbehoud, wat bij toegeven en toestemmen wel mogelijk is. Ik geef gaarne toe, dat gij in hoofdzaak gelijk hebt, maar enkele punten vereischen nog nader onderzoek. De beklaagde moest toestemmen, dat de zaak zoo geschied was, als de getuige verhaald had. Ik beaam ten volle, wat de vorige spreker gezegd heeft; slechts op enkele punten is hij niet uitvoerig genoeg geweest.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 466:

nageven, toegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

toegeven
kanten, loochenen, ontkennen, tegenspreken, tegenstribbelen, verzetten, weerstaan

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c