bukken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bukken (ww):
toegeven, wijken, zwichten
bukken (ww):
buigen, vooroverbuigen

als synoniem van een ander trefwoord:

zwichten (ww) :
bezwijken, buigen, bukken, capituleren, cederen, opzij gaan, toegeven, wijken, zich overgeven
buigen (ww) :
bukken, nijgen
knielen (ww) :
buigen, bukken

woordverbanden van ‘bukken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0016 c