naleven

als woordenboektrefwoord:

naleven:
(nageleefd), in acht nemen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

naleven (ww) :
betrachten, eerbiedigen, in acht nemen, nakomen, observeren, opvolgen, respecteren, volgen, zich houden aan

als synoniem van een ander trefwoord:

nakomen (ww) :
in acht nemen, naleven, opvolgen, vervullen, voldoen aan, volgen, zich houden aan
opvolgen (ww) :
gehoorzamen, in acht nemen, nakomen, naleven, onderhouden, uitvoeren
eerbiedigen (ww) :
erkennen, gehoorzamen, naleven, ontzien, respecteren, sparen
aanhangen (ww) :
belijden, huldigen, naleven, steunen, toegedaan zijn
onderhouden (ww) :
betrachten, handhaven, naleven, opvolgen
in acht nemen (ww) :
betrachten, naleven, observeren, volgen
respecteren (ww) :
eerbiedigen, in acht nemen, naleven
volgen (ww) :
meelopen, meegaan, naleven, nalopen
observeren (ww) :
in acht nemen, naleven

woordverbanden van ‘naleven’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c