observeren

als woordenboektrefwoord:

observeren:
(geobserveerd), waarnemen, gadeslaan; (wetten) naleven.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

observeren (ww) :
opnemen, bespieden, inspecteren, signaleren, beschouwen, bekijken, waarnemen, kijken naar, bezien, gadeslaan
observeren (ww) :
in acht nemen, naleven

als synoniem van een ander trefwoord:

bekijken (ww) :
overwegen, opnemen, doorlezen, bestuderen, aanzien, inspecteren, beschouwen, aankijken, onderzoeken, zien, aanschouwen, waarnemen, inschatten, kijken naar, taxeren, bezichtigen, observeren, bezien, overdenken, gadeslaan, beloeren, doorbladeren, een blik werpen op, doorkijken
beschouwen (ww) :
opnemen, overwegen, aanzien, bekijken, beoordelen, zien, aanschouwen, kijken naar, bezichtigen, in beschouwing nemen, observeren, bezien, overdenken, achting slaan op, letten op, gadeslaan, zich richten op, overpeinzen, bespiegelen, in ogenschouw nemen, een blik werpen op
waarnemen (ww) :
opvangen, onderscheiden, vernemen, merken, opmerken, signaleren, bekijken, zien, bespeuren, horen, constateren, kijken naar, observeren, registreren, bezien, gewaarworden, gadeslaan, bemerken, percipiëren, appercipiëren
opnemen (ww) :
bestuderen, beschouwen, onderzoeken, bekijken, beoordelen, waarnemen, opvatten, observeren, monsteren, gadeslaan
naleven (ww) :
nakomen, respecteren, opvolgen, in acht nemen, volgen, betrachten, observeren, eerbiedigen, zich houden aan
gadeslaan (ww) :
aanzien, beschouwen, bekijken, aanschouwen, toezien, waarnemen, observeren, surveilleren, gaslaan
in de gaten houden (ww) :
bewaken, waken over, observeren, rekening houden met, gadeslaan, in het oog houden
bezien (ww) :
inspecteren, beschouwen, bekijken, waarnemen, bezichtigen, observeren, gadeslaan
bespieden (ww) :
verkennen, spioneren, observeren, bespioneren, begluren, beloeren, verspieden
bespioneren (ww) :
verkennen, bespieden, spioneren, observeren, begluren, beloeren, verspieden
signaleren (ww) :
opmerken, zien, waarnemen, constateren, observeren, bemerken
in acht nemen (ww) :
volgen, betrachten, observeren, naleven

woordverbanden van ‘observeren’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c