observeren

als woordenboektrefwoord:

observeren:
(geobserveerd), waarnemen, gadeslaan; (wetten) naleven.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

observeren (ww) :
bekijken, beschouwen, bespieden, bezien, gadeslaan, inspecteren, kijken naar, opnemen, signaleren, waarnemen
observeren (ww) :
in acht nemen, naleven

als synoniem van een ander trefwoord:

bekijken (ww) :
aankijken, aanschouwen, aanzien, beloeren, beschouwen, bestuderen, bezichtigen, bezien, doorbladeren, doorkijken, doorlezen, een blik werpen op, gadeslaan, inschatten, inspecteren, kijken naar, observeren, onderzoeken, opnemen, overdenken, overwegen, taxeren, waarnemen, zien
beschouwen (ww) :
aanschouwen, aanzien, achting slaan op, bekijken, beoordelen, bespiegelen, bezichtigen, bezien, een blik werpen op, gadeslaan, in beschouwing nemen, in ogenschouw nemen, kijken naar, letten op, observeren, opnemen, overdenken, overpeinzen, overwegen, zich richten op, zien
waarnemen (ww) :
appercipiëren, bekijken, bemerken, bespeuren, bezien, constateren, gadeslaan, gewaarworden, horen, kijken naar, merken, observeren, onderscheiden, opmerken, opvangen, percipiëren, registreren, signaleren, vernemen, zien
opnemen (ww) :
bekijken, beoordelen, beschouwen, bestuderen, gadeslaan, monsteren, observeren, onderzoeken, opvatten, waarnemen
naleven (ww) :
betrachten, eerbiedigen, in acht nemen, nakomen, observeren, opvolgen, respecteren, volgen, zich houden aan
gadeslaan (ww) :
aanschouwen, aanzien, bekijken, beschouwen, gaslaan, observeren, surveilleren, toezien, waarnemen
in de gaten houden (ww) :
gadeslaan, in het oog houden, observeren, rekening houden met, bewaken, waken over
bezien (ww) :
bekijken, beschouwen, bezichtigen, gadeslaan, inspecteren, observeren, waarnemen
bespieden (ww) :
begluren, beloeren, bespioneren, observeren, spioneren, verkennen, verspieden
bespioneren (ww) :
begluren, beloeren, bespieden, observeren, spioneren, verkennen, verspieden
signaleren (ww) :
bemerken, constateren, observeren, opmerken, waarnemen, zien
in acht nemen (ww) :
betrachten, naleven, observeren, volgen

woordverbanden van ‘observeren’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c