inschatten

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

inschatten (ww) :
beoordelen, ramen, schatten, taxeren, peilen
inschatten (ww) :
zien aankomen, voorspellen, voorzien

als synoniem van een ander trefwoord:

bekijken (ww) :
overwegen, opnemen, doorlezen, bestuderen, aanzien, inspecteren, beschouwen, aankijken, onderzoeken, zien, aanschouwen, waarnemen, inschatten, kijken naar, taxeren, bezichtigen, observeren, bezien, overdenken, gadeslaan, beloeren, doorbladeren, een blik werpen op, doorkijken
beoordelen (ww) :
toetsen, bevinden, ramen, overzien, schatten, inschatten, afmeten, taxeren, bezien
taxeren (ww) :
afwegen, ramen, waarderen, schatten, inschatten, begroten
waarderen (ww) :
ramen, schatten, inschatten, taxeren, evalueren, begroten
aanslaan (ww) :
waarderen, schatten, inschatten, taxeren
schatten (ww) :
beschouwen, houden voor, inschatten

woordverbanden van ‘inschatten’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c