beoordelen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beoordelen (ww) :
inzien, bespreken, opvatten, oordelen over, evalueren, recenseren, jureren, een oordeel vellen, censeren
beoordelen (ww) :
toetsen, bevinden, ramen, overzien, schatten, inschatten, afmeten, taxeren, bezien

als synoniem van een ander trefwoord:

beschouwen (ww) :
opnemen, overwegen, aanzien, bekijken, beoordelen, zien, aanschouwen, kijken naar, bezichtigen, in beschouwing nemen, observeren, bezien, overdenken, achting slaan op, letten op, gadeslaan, zich richten op, overpeinzen, bespiegelen, in ogenschouw nemen, een blik werpen op
bespreken (ww) :
doornemen, beoordelen, uitpraten, uitspreken, behandelen, spreken over, praten over, vermelden, debatteren, beraadslagen, doorpraten, recenseren, bepraten, kritiseren, het hebben over, herbezinnen, bediscussiëren
toetsen (ww) :
nakijken, controleren, inspecteren, onderzoeken, beoordelen, nagaan, testen, nalopen, proberen, keuren, checken, verifiëren, natrekken, uittesten, ijken, aan een test onderwerpen
vaststellen (ww) :
uitschrijven, bepalen, stellen, beoordelen, uitmaken, definiëren, evalueren, verordenen, kwantificeren, resolveren, constitueren
opnemen (ww) :
bestuderen, beschouwen, onderzoeken, bekijken, beoordelen, waarnemen, opvatten, observeren, monsteren, gadeslaan
keuren (ww) :
toetsen, proeven, controleren, inspecteren, onderzoeken, beoordelen, beproeven, testen, monsteren, ijken
bevinden (ww) :
inzien, vaststellen, beoordelen, zien, uitmaken, achten, schatten, oordelen
evalueren (ww) :
toetsen, terugblikken, beoordelen, waarderen, doorlichten, nabespreken
opvatten (ww) :
ervaren, beschouwen, begrijpen, beoordelen, uitleggen, interpreteren
schatten (ww) :
beoordelen, waarderen, achten, aanslaan, appreciëren
kritiseren (ww) :
bespreken, beoordelen, bekritiseren, recenseren
bekritiseren (ww) :
bespreken, beoordelen, recenseren, kritiseren
inschatten (ww) :
beoordelen, ramen, schatten, taxeren, peilen
zien (ww) :
overwegen, beoordelen, bezien, overdenken
censeren (ww) :
beoordelen, waarderen, achten, schatten
recenseren (ww) :
bespreken, beoordelen, kritiseren
inzien (ww) :
beoordelen, houden voor, achten
appreciëren (ww) :
toetsen, beoordelen, evalueren
afmeten (ww) :
beoordelen

woordverbanden van ‘beoordelen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 268:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 56:

oordelen, beoordelen, rechten

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c