Synoniemen.net gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën ("cookies"), onder andere om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Dat houdt in dat synoniemen.net het gedrag van bezoekers vastlegt, analyseert en deelt en zo de website beter afstemt op de interesses van de bezoeker. Cookies van Improve Digital en AppNexus kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen, gedragsgegevens te delen en artikelen aan te bevelen op synoniemen.net die aansluiten op je interesses.

Lees meer over ons privacy-beleid.

cookies accepteren

cookies niet accepteren


beoordelen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beoordelen (ww):
bespreken, censeren, een oordeel vellen, evalueren, inzien, jureren, oordelen over, opvatten, recenseren
beoordelen (ww):
afmeten, bevinden, bezien, inschatten, overzien, ramen, schatten, taxeren, toetsen

als synoniem van een ander trefwoord:

beschouwen (ww) :
aanschouwen, aanzien, achting slaan op, bekijken, beoordelen, bespiegelen, bezichtigen, bezien, een blik werpen op, gadeslaan, in beschouwing nemen, in ogenschouw nemen, kijken naar, letten op, observeren, opnemen, overdenken, overpeinzen, overwegen, zich richten op, zien
bespreken (ww) :
bediscussiëren, behandelen, beoordelen, bepraten, beraadslagen, debatteren, doornemen, doorpraten, herbezinnen, het hebben over, kritiseren, praten over, recenseren, spreken over, uitpraten, uitspreken, vermelden
toetsen (ww) :
aan een test onderwerpen, beoordelen, checken, controleren, ijken, inspecteren, keuren, nagaan, nakijken, nalopen, natrekken, onderzoeken, proberen, testen, uittesten, verifiëren
vaststellen (ww) :
beoordelen, bepalen, constitueren, definiëren, evalueren, kwantificeren, resolveren, stellen, uitmaken, uitschrijven, verordenen
opnemen (ww) :
bekijken, beoordelen, beschouwen, bestuderen, gadeslaan, monsteren, observeren, onderzoeken, opvatten, waarnemen
keuren (ww) :
beoordelen, beproeven, controleren, ijken, inspecteren, monsteren, onderzoeken, proeven, testen, toetsen
bevinden (ww) :
achten, beoordelen, inzien, oordelen, schatten, uitmaken, vaststellen, zien
evalueren (ww) :
beoordelen, doorlichten, nabespreken, terugblikken, toetsen, waarderen
opvatten (ww) :
begrijpen, beoordelen, beschouwen, ervaren, interpreteren, uitleggen
schatten (ww) :
aanslaan, achten, appreciëren, beoordelen, waarderen
kritiseren (ww) :
bekritiseren, beoordelen, bespreken, recenseren
bekritiseren (ww) :
beoordelen, bespreken, kritiseren, recenseren
inschatten (ww) :
beoordelen, peilen, ramen, schatten, taxeren
zien (ww) :
beoordelen, bezien, overdenken, overwegen
censeren (ww) :
achten, beoordelen, schatten, waarderen
recenseren (ww) :
beoordelen, bespreken, kritiseren
inzien (ww) :
achten, beoordelen, houden voor
appreciëren (ww) :
beoordelen, evalueren, toetsen
afmeten (ww) :
beoordelen

woordverbanden van ‘beoordelen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

beoordelen:
keuren, beschouwen, opvatten
beoordelen:
bespreken (boek)
beschouwen:
bekijken, beoordelen, opvatten, bespiegelen
bespreken:
beoordelen (boek)
keuren:
beoordelen, oordelen, onderzoeken, toetsen, proeven
opvatten:
opnemen, beschouwen, beoordelen
schatten:
achten, aanslaan, aanschrijven, beoordelen

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
beoordelen, schatten, waarderen, keuren, achten, rekenen, houden

BEOORDEELEN, SCHATTEN, WAARDEREN, KEUREN, ACHTEN, REKENEN, HOUDEN

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 268.

in hedendaagse spelling:
oordelen, beoordelen, rechten

OORDEELEN, BEOORDEELEN, REGTEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 56.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek
woordenboeken:
ANW - WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - Wikipedia - Google

debug info: 0.0026 c