beoordelen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beoordelen (ww) :
bespreken, censeren, een oordeel vellen, evalueren, inzien, jureren, oordelen over, opvatten, recenseren
beoordelen (ww) :
afmeten, bevinden, bezien, inschatten, overzien, ramen, schatten, taxeren, toetsen

als synoniem van een ander trefwoord:

beschouwen (ww) :
aanschouwen, aanzien, achting slaan op, bekijken, beoordelen, bespiegelen, bezichtigen, bezien, een blik werpen op, gadeslaan, in beschouwing nemen, in ogenschouw nemen, kijken naar, letten op, observeren, opnemen, overdenken, overpeinzen, overwegen, zich richten op, zien
bespreken (ww) :
bediscussiëren, behandelen, beoordelen, bepraten, beraadslagen, debatteren, doornemen, doorpraten, herbezinnen, het hebben over, kritiseren, praten over, recenseren, spreken over, uitpraten, uitspreken, vermelden
toetsen (ww) :
aan een test onderwerpen, beoordelen, checken, controleren, ijken, inspecteren, keuren, nagaan, nakijken, nalopen, natrekken, onderzoeken, proberen, testen, uittesten, verifiëren
vaststellen (ww) :
beoordelen, bepalen, constitueren, definiëren, evalueren, kwantificeren, resolveren, stellen, uitmaken, uitschrijven, verordenen
opnemen (ww) :
bekijken, beoordelen, beschouwen, bestuderen, gadeslaan, monsteren, observeren, onderzoeken, opvatten, waarnemen
keuren (ww) :
beoordelen, beproeven, controleren, ijken, inspecteren, monsteren, onderzoeken, proeven, testen, toetsen
bevinden (ww) :
achten, beoordelen, inzien, oordelen, schatten, uitmaken, vaststellen, zien
evalueren (ww) :
beoordelen, doorlichten, nabespreken, terugblikken, toetsen, waarderen
opvatten (ww) :
begrijpen, beoordelen, beschouwen, ervaren, interpreteren, uitleggen
schatten (ww) :
aanslaan, achten, appreciëren, beoordelen, waarderen
kritiseren (ww) :
bekritiseren, beoordelen, bespreken, recenseren
bekritiseren (ww) :
beoordelen, bespreken, kritiseren, recenseren
inschatten (ww) :
beoordelen, peilen, ramen, schatten, taxeren
zien (ww) :
beoordelen, bezien, overdenken, overwegen
censeren (ww) :
achten, beoordelen, schatten, waarderen
recenseren (ww) :
beoordelen, bespreken, kritiseren
inzien (ww) :
achten, beoordelen, houden voor
appreciëren (ww) :
beoordelen, evalueren, toetsen
afmeten (ww) :
beoordelen

woordverbanden van ‘beoordelen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 268:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 56:

oordelen, beoordelen, rechten

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c