monsteren

als woordenboektrefwoord:

monsteren:
(gemonsterd), in ogenschouw nemen (inz. krijgsvolk) ; zich tot de scheepsdienst verbinden.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

opnemen (ww) :
bekijken, beoordelen, beschouwen, bestuderen, gadeslaan, monsteren, observeren, onderzoeken, opvatten, waarnemen
keuren (ww) :
beoordelen, beproeven, controleren, ijken, inspecteren, monsteren, onderzoeken, proeven, testen, toetsen
aannemen (ww) :
benoemen, engageren, in dienst nemen, monsteren, plaatsen, tewerkstellen, werven
inspecteren (ww) :
monsteren

woordverbanden van ‘monsteren’ grafisch weergegeven

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
monsteren, schouwen

MONSTEREN, SCHOUWEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 442.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c