monsteren

als woordenboektrefwoord:

monsteren:
(gemonsterd), in ogenschouw nemen (inz. krijgsvolk) ; zich tot de scheepsdienst verbinden.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

opnemen (ww) :
bestuderen, beschouwen, onderzoeken, bekijken, beoordelen, waarnemen, opvatten, observeren, monsteren, gadeslaan
keuren (ww) :
toetsen, proeven, controleren, inspecteren, onderzoeken, beoordelen, beproeven, testen, monsteren, ijken
aannemen (ww) :
benoemen, plaatsen, in dienst nemen, werven, monsteren, engageren, tewerkstellen
inspecteren (ww) :
monsteren

woordverbanden van ‘monsteren’ grafisch weergegeven

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 442:

monsteren, schouwen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0209 nc